www.larare.at

Centralt innehåll: Religion 1

50p - RELREL01

QR

01. Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

02. Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.

03. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

04. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

05. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

06. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

07. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion 1 / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1
Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion 1 / 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2
Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion 1 / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3
Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion 1 / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4
Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion 1 / 5
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5
Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion 1 / 6
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion 1 / 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.