www.larare.at

Religion: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i religionsämnet på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 5 delar.

Kursernas centrala innehåll i 4, 5 respektive 7 delar:

  • Religion 1 = 7 delar
  • Religion 2 = 5 delar
  • Religion specialisering = 4 delar

Kursernas betygskriterier i 3 respektive 4 delar:

  • Religion 1 = 4 delar
  • Religion 2 = 4 delar
  • Religion specialisering = 3 delar

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och betygskriterierna genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i religionkursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.