www.larare.at

Religion: fem förmågor

 

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Förklara