www.larare.at

Etik & Moral

Etik innebär att man reflekterar över moraliskt handlande: vad är rätt och vad är fel? Framför allt kan dessa skifta beroende på syfte och situation. Med andra ord kan man säga:

Etik = Hur vi tänker; om vi gör rätt eller fel.

Moral = Hur vi handlar; om vi gör rätt eller fel.

När man diskuterar rätt och fel handlande brukar man utgå ifrån tre olika principer:

  1. Regeletik
  2. Konsekvensetik
  3. Sinneslagsetik

 

Etik / Regeletik
 

Regeletik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån regler. Jag ska följa lagen..., Jag ska följa min religion..., Vilka personliga regler ska jag följa.

Regel = princip Den rätta handlingen är förnuftig och följer en regel eller en väl uttänkt princip. Moraliska principer viktigast! Förnuftet väger tyngst!

Handlar efter allmänna regler Gud, samvetet eller förnuftet Bra med kritik av modellen.

Konsekvenserna inte viktigt! Generella eller specifika regler/normer Samvetet eller förnuftet Vilken regel är viktigast?

Xenon = Stoicismen = Allas lika värde Världsförnuftet och logik Likgiltigt mot känslor.

Kants moralfilosofi: det kategoriska imperativet.

Diskutera följande bild utifrån ett regeletiskt perspektiv.


Etik / Konsekvensetik
 

Konsekvensetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån följder; om följden/konsekvensen är god är handlingen också god.

Handlingen i sig är inte det viktigaste utan dess konsekvenser. Totala mängden av lycka är eftersträvansbart kortsiktigt eller långsiktigt? Bra nu? Längre fram? eller för livet? Grundprincip inom liberalismen Kan man "räkna" sig fram till rätt beslut? (nyttokalkyl - är det ens möjligt?)

Styrka, varaktighet, Kvalitativ skillnad mellan olika typer av njutning.

Egoism - Altruism - Universalism

Hur ska man kunna känna till alla konsekvenser? Konsekvensetisk lösning? Handlingsalternativ?

Diskutera epikurismen, hedonistism, själslig njutning och kroppslig njutning utifrån konsekvensetiskt perspektiv..

Diskutera följande bild utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv.

 

Etik / Sinneslagsetik
 

Sinneslagsetik eller dygdetiken = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån avsikt även om konsekvenserna blir dåliga. "Om tanken är god är handlingen god".

Sinnelagsetik (Dygdetik) är en normativ gren? Goda handlingar leder till goda konsekvenser Instinkter?

Praktisk visdom, lycka och välmående vägledande.

Dygd = mellanläge mellan ytterligheter (laster)

Enkla principer ska inte få styra Goda val kräver träning Vad är gott?

God avsikt = dygd Svårt att avgöra om andras handlingar/intentioner är goda?

Diskutera följande bild utifrån ett sinnelagsetiskt perspektiv.

 

Etik / En metod
 

Kohlberg: moralisk utveckling (Psykologi)

 

Etik / Filmklipp
 

 

Etik / Etiska frågor
 

Etiska frågor

 

Etik / Styrdokument
 

Etik / Lärarhandledning
 

Klicka här Lösenordsskyddat.

 

 

Etik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)