www.larare.at

Etik

Etik innebär att man reflekterar över moraliskt handlande: vad är rätt och vad är fel? Framför allt kan dessa skifta beroende på syfte och situation. Med andra ord kan man säga:

Etik = Hur vi tänker; om vi gör rätt eller fel.

Moral = Hur vi handlar; om vi gör rätt eller fel.

När man diskuterar rätt och fel handlande brukar man utgå ifrån tre olika principer:

  1. Regeletik
  2. Konsekvensetik
  3. Sinneslagsetik

Titta på Etiska modeller och Moraliska dilemman.

 

Etik / Regeletik
 

Regeletik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån regler. Jag ska följa lagen..., Jag ska följa min religion..., Vilka personliga regler ska jag följa...

 

Etik / Konsekvensetik
 

Konsekvensetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån följder; om följden/konsekvensen är god är handlingen också god.

 

Etik / Sinneslagsetik
 

Sinneslagsetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån avsikt även om konsekvenserna blir dåliga. "Om tanken är god är handlingen god".

 

Etik / En metod
 

Kohlberg: moralisk utveckling (Psykologi)

 

Etik / Etiska frågor
 

Etiska frågor

 

Etik / Styrdokument
 

Etik / Lärarhandledning
 

Klicka här Lösenordsskyddat.

 

 

Etik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)