www.larare.at

Ordlekar

Här har jag samlat lite skoj i koppling till språk, ord och annan formuleringskonst.

 

Ordlekar / Bak-o-fram
 

I varje mening fattas två ord. Det ena ordet blir det andra bak och fram (Ex. köl lök).

 1. Min mor är född i rom.
 2. För att ett ____ska gå måste man ha ____. 
 3. Du måste ____ mig, Mora är en vacker ____. 
 4. Jag heter ____ och bor i ____. 
 5. Där ____ skobandet, bäst jag ____ till affären och köper ett nytt.
 6. Tio ____ ett att min plånbok är ___.
 7. ____ den där boken om en ____, den är rolig.
 8. Det var en gång en ____ som satt på en ____. 

 

Ordlekar / Instrument
 
  1. Vad vore Bill utan Bull? - Svar: luta
  2. Vet du om Pia Nordmark varit här någon gång?
  3. Tror du att Margit arrangerade musiken?
  4. Nu vill jag ha ett eget rum mor, snyftade Lisa.
  5. Nu har papegojan flugit iväg igen, skrek Olle. 
  6. Du har ju ditt rum Petter! 
  7. Alla fastklämda stockar måste rubbas under glädjetjut, sa chefen.
  8. Ni ska aldrig röra några fågelbon gossar, sade läraren. 
  9. Vilka tuffa gottpåsar de har fått hem till jul.
  10. Jag tänker måla er garderob oerhört noggrant.
  11. Jag var bosatt som ung i Gamleby. 
  12. Alla känner väl Robert Robban Josefsson. 

 

Ordlekar / Kryddskåpet
 

Följande ska få dig att tänka på olika kryddor.

 1. Inte lika - Svar: nejlika
 2. Kännetecknar elektriker
 3. Gör laget före matchen
 4. Vill babyn gärna
 5. Blommar på havet
 6. Lösenord för rövare
 7. Dialektalt svar på knackning
 8. Duktig trafikant
 9. Där som båten lägger till
 10. Var alltid Don Juan

 

Ordlekar / Vilket ord?
 
Nr
Ledtråd 1
antal bok-stäver
Ledtråd 2
Ordet är...
1
Husliknande båt
3
Pappersblad
Ark
2
Forskningsresa
10
Mottagningslokal
3
Ätredskap
6
Cykeldel
4
Fårhona
5
Gjutet metallstycke
5
Sjukhuspotta
6
Kroppsdel
6
Rovdjursfot
4
Rysk nyhetsbyrå
7
Biljardkäpp
2
Väntande människor
8
Fartygsbakdel
5
Teaterpjäsdelar
9
Lösansikte
4
Ryggradslöst långsmalt djur
10
Butik
5
Handelsuppgörelse
11
Fiskredskap
3
Underbenets bakre del
12
Sagovidunder
5
Flygande leksak
13
Skarp
4
Högt gräs vid vatten
14
Fängelserum
4
Kroppens minsta del
15
Roddbåt
3
Genljuda
16
Blomsterplantering
6
Prisavdrag
17
Vålnad
4
Besättningsman på segelbåt
18
Stöld
3
Kex
19
Hink
5
Hundar med släde
20
Ytterplagg
4
Typ av popmusik
21
Slughet
4
Träkant runt golv
22
Spinnredskap
6
Kortlivad insekt
23
Tagg
4
Livlig
24
Ribbstängsel
6
Folkslag
25
Trädslag
3
Bågskyttetillbehör
26
Tallriksunderlägg
7
Pastill
27
Låda
3
Hästbås
28
Hjortdjur
3
Nytvättad
29
Litet samhälle
2
Vindkast
30
Renko
4
Svänga fram och tillbaka
31
På kastrull
4
Spiralvriden hårslinga
32
Cirkel
4
Smycke
33
Venedigbåt
6
Luftballongskorg
34
Flickleksak
5
Torrlagd simbassäng
35
Manlig halsprydnad
5
Insekt
36
Hästfot
3
Kunglig betjäning
37
Insjölaxfisk
8
Färgat ljusfenomen på himlen
38
Uppläggningstallrik
3
Oljetunna
39
Jordskred
3
Art, släkte
40
Livsuppgift
4
Kylig

 

Ordlekar / Gissa ordspråket
 
  1. Den vokala manifestationen av emotionell satisfaktion bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att forcerandet av en till ytan relativt begränsad naturlig akvedukt till fullo genomförts.
  2. Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i genom upphettning aktiverat fluidum framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.
  3. Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör iakttaga abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet av smärre petrologiska enheter.
  4. Vid en komparativ analys av å ena sidan ett manuellt baserat specimen av klassen Aves och å andra cirka ett fjortondels gross dylika i en population av förvedade fanerogamer torde det förra bedömas såsom potentiellt gynnsammare.
  5. Att ett objekt, som reflekterar majoriteten av den kortvågiga elektromagnetiska strålning som träffar dess yta, eo ipse utgöras av grundämnet Au är en konklusion behäftad med intolerabla felmarginaler.
  6. En visuellt handikappad feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av diminutiv enhet av centralt födoämne.
  7. En med avseende på volym och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva den statiska jämvikten hos en vida omfångsrikare, å rullande transportanordning vilande anhopning av materia av icke närmare specificerad natur.
  8. Objekt, vilka kamoufleras i en säsongbetonad kristallinisk tillståndsform av H20 blottlägges vid dennas övergång till större molekylär rörlighet.
  9. Verbal expansion förenas ofta med ett objektivt sett ringa format på planeten Tellus.

 

Ordlekar / Två ordspråk
 

Meningarna nedan börjar med ett ordspråk och slutar med ett annat - känner du till de olika ordspråken?

1. Av två onda ting blir man vis. Svar: Av två onda ting väljer man det minsta onda. / Av skadan blir man vis.

2. Bra karl agar man.

3. Väck inte den björn, som inte har något gott med sig.

4. Bättre en fågel i handen än rådlös.

5. Ju senare på dagen desto sämre soppa.

6. Man ska inte kasta sten som glimmar.

7. Lika barn får leken tåla.

8. Vill man vara fin är hjälpen som närmast.

9. När man talar om trollen prövas vännen.

10. Man måste lära sig krypa innan öronen faller av.

11. Förbjuden frukt är ljuv.

12. Ett gott skratt gör ingen sommar.

13. Gammal kärlek söker maka.

14. Hur man än vänder sig finns det hopp.

15. I krig och kärlek är alla katter grå.

16. Den som tiger väntar aldrig för länge.

17. Det man inte har i huvudet kommer fram i tö.

18. Man måste smida det som krokigt ska bli.

19. Det lönar sig inte att gråta när det är som roligast.

20. En blind höna, den andres bröd.

 

Ordlekar / Svenska städer (svensk variant)
 

I dess ord gömmer sig svenska städer - vilka?

1. FOLKSAMLING - Svar: SKARA
2. VÅT OMFAMNING
3. DUNGE
4. KORTBYXA
5. HUVUDVÅLD
6. STOR BÖLD
7. KUNGAPRYDNAD
8. INSEKTSHONA
9. PENNINGBRYGGA
10. VACKER PLATS
11. FLODMAT
12. GÖR BOFAST
13. BLIR OST
14. LÅT ORT
15. FÅGELKLIPPA
16. BONDFRU
17. TIMMERÖ
18. GRUSFJORDEN
19. TRÄDVATTEN
20. UTHUSET
21. FÅGELSKYDDSFJORDEN

 

Ordlekar / Svenska städer (engelsk variant)
 

Översätt dessa ortsnamn på engelska till svenska städer

 1. CHARLESTOWN - Svar: Karlstad
 2. LIVE LONG TIME
 3. WHATSTONE
 4. HOUSEMILL
 5. SPEAK AGAINST
 6. PENNYBRIDGE
 7. HERE SNEEZED DUCK
 8. HUG CREEK
 9. NOT THE WRONG BAY
 10. CROWD
 11. SWIM RICE HARBOUR
 12. WHO VALLEY
 13. SMALL PANTS
 14. SMALL RIVER GOAL
 15. KNOWLAND
 16. WRING THE NECK OF

 

Ordlekar / Länder
 

Bokstäverna har kastats om - ordna bokstäverna så att de bildar ett land

1. SIVER EG - Svar: SVERIGE
2. ELIN BANA
3. KARIN KERF
4. ERIK RÖSTE
5. ELIN TIA
6. LINDA HAT
7. JANNE RIDO
8. BO JAKDAM
9. ULF KENNET EBSENS
10. HANNA FISTAG
11. ELNA UVEZE
12. VERA DALLOS

 

Ordlekar / Yrket?
 

Bokstäverna har kastats om - kan du hitta yrket?

1 : RÖRFIS - Svar: Frisör
2 : ETOKERAPA
3 : KINESARC
4 : RÄNNILARA
5 : SÖNTERBAKRA
6 : ARAMURKE
7 : GAMMADAM
8 : UTÖRAFACHFIX
9 : RERSETEKARE
10 : BANKSMORRA
11 : NOKOME
12 : LÄDERKNATA
13 : KURRERÖDSTICKI
14 : KIKARMENE
15 : BAGERROLGYGE
16 : FINFEHÄSAVARNARE
17 : PARATOTERÖDA
18 : TRISTIMASTENS
19 : HONKBADLERA
20 : DREMSÄRGÅTSTÄDAR
21 : ILKEBABITEORI
22 : LEGGOKONY
23 : TRAKON
24 : DEBYLUCK
25 : VÅGSKÄNDISPAKETERAR

 

Ordlekar / Namnet?
 
  1. Inte igår säger hon
  2. Har han längst ner på sina byxor
  3. Har hon i ögat
  4. Han ger alltid sitt yttersta
  5. Tycker han om sina saker att de är
  6. Tycker hon om mina saker att de är
  7. Kallar hon själv sina saker
  8. Säger hon när hon sätter i kontakten
  9. Säger han när han drar ut den
  10. Säger han när han sätter i den igen
  11. Har hon när hon är ledig
  12. Gjorde hon när hennes gamla kom bort
  13. Han är en riktig man
  14. Säger hon uppskattande om en apelsindryck
  15. Hon hyr alltid allting
  16. Där lade han oket
  17. Hon har egen kattdjurssång
  18. Han slingrar sig ofta
  19. Vet hon att fåren är före klippning
  20. Kan hon kanske inte dessa uppgifter
  21. Tycker hon vissa av dessa uppgifter är

   

Ordlekar / På minuten
 

På minuten

 

Ordlekar / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)