www.larare.at

Sajtförslag (i Svenska 2)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Svenska 2 (SVESVE02) och hänvisar därefter till specifika sajter som kan användas för att uppnå kravet.

I vänsterspalten finns formuleringen (citat ur kunskapskravet) och till höger finns hänvisningar till användbara sajter.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Sajtförslag: Första stycket

Föregående

 

"muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter"

Sajtförslag:

"genomföra muntlig framställning inför en grupp"

Sajtförslag:

"Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

"använda presentationstekniska hjälpmedel."

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Sajtförslag: Andra stycket

Föregående

 

"samla, sovra och sammanställa information från olika källor"

Sajtförslag:

"skriva utredande [---] texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition"

Sajtförslag:

"skriva [---] argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition"

Sajtförslag: Röd tråd, Argumentation och Debattartikel

"Texterna är [---] anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

"tillämpa regler för citat- och referatteknik"

Sajtförslag:

"följer [---] skriftspråkets normer för språkriktighet"

Sajtförslag:

"Språket är varierat och innehåller goda formuleringar"

Sajtförslag:

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Sajtförslag: Tredje stycket

Föregående

 

"skriftlig [---] argumentation"

Sajtförslag:

"muntlig argumentation"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Sajtförslag: Fjärde stycket

Föregående

 

"diskuterar [---] stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk"

Sajtförslag:

"diskuterar [---] stil, innehåll och bärande tankar i [---] författarskap från olika tider och epoker"

Sajtförslag:

"centrala litteraturvetenskapliga begrepp"

Sajtförslag:

"samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Sajtförslag: Femte stycket

Föregående

 

"redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord [---] samspelar med varandra i grammatiken."

Sajtförslag:

 

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Sajtförslag: Sjätte stycket

Föregående

 

"redogöra för [---] språksituationen i Sverige och övriga Norden"

Sajtförslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Färdigheter (i Svenska) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)