www.larare.at

Jonis inspelningar: psykologi

På denna sajt finns länkarna till alla mina inspelade filmklipp anknutna till psykologiämnet.

 

Filmklipp / Introduktion
 
 1. Föreläsning: Psykologiämnet (tid 9:40)
 2. Föreläsning: Psykologins historia (tid: 16:55)
 3. Webblektion: Viktiga personer inom psykologi (tid: 13:37)
 4. Webblektion: Personlighet (tid: 15:01)
 5. Webblektion: Personlighet 1 (5:11)
 6. Webblektion: Personlighet 2 (6:14)
 7. Webblektion: Personlighet 3 (8:16)
 8. Webblektion: Arv & miljö - lång (tid: 12:26)
 9. Webblektion: Arv och miljö - kort (tid: 6:22)

 

Filmklipp / Kurs
 
 1. Föreläsning: Psykologi 1 utifrån styrdokument (tid 13:55)
 2. Föreläsning: Psykologi 1: centralt innehåll (tid: 4:14)
 3. Webblektion: Psykologi 1: examination (portfolio) (tid: 4:46)
 4. Webblektion: Psykologi 1: examination (7 frågor) (tid: 3:36)
 5. Föreläsning: Psykologi 1: examination (grupp) (tid: 10:57)
 6. Föreläsning: Kurspresentation: Psykologi 2a (tid: 8:25)
 7. Föreläsning: Introduktion Psykologi 2a (tid: 4:08)

 

Filmklipp / Socialpsykologi
 
 1. Föreläsning: Socialpsykologi (tid: 20:44)
 2. Föreläsning: Spelfilmen: The Wave (tid: 11:46)
 3. Föreläsning: Normer (tid 18:07)
 4. Föreläsning: Normer 1 av 5 (tid: 5:42)
 5. Föreläsning: Normer 2 av 5 (tid: 3:06)
 6. Föreläsning: Normer 3 av 5 (tid: 2:24)
 7. Föreläsning: Normer 4 av 5 (tid: 1:27)
 8. Föreläsning: Normer 5 av 5 (tid: 8:08)
 9. Föreläsning: Genus (tid: 13:58)

 

Filmklipp / Psykologiska perspektiv
 
 1. Föreläsning: Psykologiska perspektiv (tid 7:00)
 2. Föreläsning: De fem psykologiska perspektiven (tid: 13:13)
 3. Föreläsning: Det biologiska perspektivet (tid: 16:28)
 4. Webblektion: Det biologiska perspektivet: neuropsykologi (7:57)
 5. Föreläsning: Behavioristiska perspektivet 1 av 4 (tid: 8:48)
 6. Föreläsning: Behavioristiska perspektivet 2 av 4 (tid: 3:11)
 7. Föreläsning: Behavioristiska perspektivet 3 av 4 (tid: 2:52)
 8. Föreläsning: Behavioristiska perspektivet 4 av 4 (tid: 3:51)
 9. Föreläsning: Det psykodynamiska perspektivet (tid: 16:16)
 10. Föreläsning: Det psykodynamiska perspektivet (tid: 12:10)
 11. Webblektion: Försvarsmekanismer (tid: 7:31)
 12. Föreläsning: Det humanistiska perspektivet 1 av 2 (tid: 9:38)
 13. Föreläsning: Det humanistiska perspektivet 2 av 2 (tid: 1:20)
 14. Föreläsning: Det kognitiva perspektivet (tid: 15:25)
 15. Webblektion: Psykologiska perspektiv - elevsvar (tid: 14:20)

 

Filmklipp / Psykisk ohälsa
 
 1. Webblektion: Psykisk (o)hälsa 1 (tid: 14:41)
 2. Webblektion: Psykisk (o)hälsa 2 (tid: 8:12)
 3. Webblektion: Psykisk ohälsa 1 (11:48)
 4. Webblektion: Mental hälsa 2: diagnosticering (6:35)
 5. Föreläsning: Kognitiv beteendeterapi (KBT) (tid: 4:38)
 6. Webblektion: Symptom (tid: 3:11)
 7. Webblektion: Psykologi: syndrom 3a (tid: 10:41)

 

Filmklipp / Övrigt
 
 1. Webblektion: Diskussion utifrån elevsvar kopplat till känslor (tid: 14:48)
 2. Föreläsning: Kohlberg 1 av 2 (tid 4:48)
 3. Föreläsning: Kohlberg 2 av 2 (tid 5:08)
 4. Föreläsning: Kärlek (tid: 19:55)
 5. Webblektion: Funktionshinder (tid: 6:47)
 6. Webblektion: Examination - variant 1 (tid: 7:23)

 

.

Filmklipp / Innehållsförteckning
 

 

.

.

.

 

 

 

 

.

.

Joni Stam (2014)

.

.