www.larare.at

Jonis inspelningar: psykologi

På denna sajt finns länkarna till alla mina inspelade filmklipp anknutna till psykologiämnet.

 

Filmklipp / Introduktion
 
 1. Psykologiämnet (tid 9:40)
 2. Psykologins historia (tid: 16:55)
 3. Viktiga personer inom psykologi (tid: 13:37)
 4. Personlighet (tid: 15:01)
 5. Webblektion: personlighet 1 (5:11)
 6. Webblektion: personlighet 2 (6:14)
 7. Webblektion: personlighet 3 (8:16)
 8. Arv & miljö (tid: 12:26)

 

Filmklipp / Kurs
 
 1. Psykologi 1 utifrån styrdokument (tid 13:55)
 2. Psykologi 1: Föreläsning: centralt innehåll (tid: 4:14)
 3. Psykologi 1: examination (portfolio) (tid: 4:46)
 4. Psykologi 1: examination (7 frågor) (tid: 3:36)
 5. Psykologi 1: examination (grupp) (tid: 10:57)
 6. Kurspresentation: Psykologi 2a (tid: 8:25)

 

Filmklipp / Socialpsykologi
 
 1. Socialpsykologiföreläsning (tid: 20:44)
 2. Spelfilmen: The Wave (tid: 11:46)
 3. Föreläsning om normer (tid 18:07)
 4. Föreläsning om normer 1 av 5 (tid: 5:42)
 5. Föreläsning om normer 2 av 5 (tid: 3:06)
 6. Föreläsning om normer 3 av 5 (tid: 2:24)
 7. Föreläsning om normer 4 av 5 (tid: 1:27)
 8. Föreläsning om normer 5 av 5 (tid: 8:08)
 9. Genus (tid: 13:58)

 

Filmklipp / Psykologiska perspektiv
 
 1. Psykologiska perspektiv (tid 7:00)
 2. De fem psykologiska perspektiven (tid: 13:13)
 3. Det biologiska perspektivet (tid: 16:28)
 4. Det biologiska perspektivet: neuropsykologi (7:57)
 5. Behavioristiska perspektivet 1 av 4 (tid: 8:48)
 6. Behavioristiska perspektivet 2 av 4 (tid: 3:11)
 7. Behavioristiska perspektivet 3 av 4 (tid: 2:52)
 8. Behavioristiska perspektivet 4 av 4 (tid: 3:51)
 9. Det psykodynamiska perspektivet (tid: 16:16)
 10. Det psykodynamiska perspektivet (tid: 12:10)
 11. Försvarsmekanismer (tid: 7:31)
 12. Det humanistiska perspektivet 1 av 2 (tid: 9:38)
 13. Det humanistiska perspektivet 2 av 2 (tid: 1:20)
 14. Det kognitiva perspektivet (tid: 15:25)
 15. Psykologiska perspektiv - elevsvar (tid: 14:20)

 

Filmklipp / Psykisk ohälsa
 
 1. Psykisk (o)hälsa 1 (tid: 14:41)
 2. Psykisk (o)hälsa 2 (tid: 8:12)
 3. Kognitiv beteendeterapi (KBT) (tid: 4:38)

 

Filmklipp / Övrigt
 
 1. Diskussion utifrån elevsvar kopplat till känslor (tid: 14:48)
 2. Kohlberg 1 av 2 (tid 4:48)
 3. Kohlberg 2 av 2 (tid 5:08)
 4. Kärlek (tid: 19:55)

.

Filmklipp / Innehållsförteckning
 

 

.

.

.

 

 

 

 

.

.

Joni Stam (2014)

.

.