www.larare.at

Fördjupning: satirreligion

Förslag på fördjupningsuppgift. Studera några satirreligioner och skapa en egen som du presenterar skriftligt eller muntligt.

 

Fördjupning: satirreligion / Fakta
 

 

Fördjupning: satirreligion /
 

 

Fördjupning: satirreligion / Förslag på innehåll
 

Förslag på examinationens innehåll

 1. Presentera grundläggande fakta om din satirreligion; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse.
 2. Presentera tre typiska kännetecken för religionen.
 3. Vad har religionen för människosyn?
 4. Vad har religionen för gudsuppfattningar?
 5. Redogör för religionens påverkan på människors identitet.
 6. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till religionen.
 7. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom religionen.
 8. Jämför religionen med kristendomen. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse

Fördjupning: satirreligion / Länkar
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parody_religion

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_satire

https://unitedchurchofbacon.org/

https://www.spaghettimonster.org/

http://www.palmyria.co.uk/humour/ipu.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Dudeism

https://dudeism.com/

https://www.youtube.com/watch?v=mxuX6l9xhdc

 

Fördjupning: satirreligion / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)