www.larare.at

Sakprosa/Brukstexter

Sakprosa är det skriftspråk eller stilart som eftersträvas i informerande texter. Anses vara motsatsen till skönlitteratur eftersom skrivandet inte ska vara litterärt. Det viktigaste är alltså informationsförmedling med ett tydligt syfte.

Sakprosa är alltså en form av litteratur eller texter som syftar till att informera, förklara eller ge kunskap om fakta och verklighet. Det kan inkludera texter som vetenskapliga artiklar, läroböcker, nyhetsartiklar, biografier, rapporter och essäer. Till skillnad från skönlitteratur, som är fiktiva berättelser, är sakprosa baserad på faktiska händelser, forskning och observationer. Sakprosa strävar efter att vara objektiv och baserad på verifierbar information. Den kan användas inom olika ämnesområden som historia, vetenskap, filosofi, självhjälp, politik eller konst. Syftet med sakprosa är att ge läsaren ny kunskap, förklara komplexa ämnen eller belysa olika perspektiv. I sakprosa används vanligtvis en mer formell och informativ stil jämfört med skönlitteratur. Författaren strävar efter att vara tydlig, precis och korrekt i sin framställning av informationen. Samtidigt kan sakprosa vara engagerande och använda olika stilistiska grepp för att hålla läsarens intresse. Sakprosa spelar en viktig roll inom utbildning, forskning och kommunikation av kunskap och fakta. Genom att läsa och förstå sakprosa kan människor utöka sin kunskap och förståelse för olika ämnen och världen omkring dem.

 

Sakprosa/Brukstexter / Texttyper
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skriva Journalistik 

Skriva PM 

Skriva TT-telegram 

Skriva Informationsblad 

Skriva Instruktioner 

 

Sakprosa/Brukstexter / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Sakprosa/Brukstexter / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)