www.larare.at

Retorikens verktyg

Retoriska verktyg är användbara tekniker som används för att övertyga, påverka eller engagera en publik genom tal eller skrift.

 

Retorikens verktyg / Introduktion
 

 

Läs forskning (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)