www.larare.at

Litteraturkanon

Här nedan har jag radat upp författare som tillhör den västerländska litterära kanon och vill du läsa mer om vissa av dem kan du besöka Författarporträtt och vill veta vad några av dem skrivit kan du klicka in på: Klassiker.

Läs mer om Författarporträtt , Klassiker ,

 

Litteraturkanon / Forntiden - ca 3000 f.Kr.
 

Gilgamesh (verk)

Hymner till solen (verk)

 

Litteraturkanon / Antiken – ca 500 – 500 e. Kr.
 

Homeros

Sapfo

Sofokles

 

Litteraturkanon / Medeltiden - ca 500 - 1500-talet
 

Dante Alighiere

Lasse Lucidor

Heliga Birgitta

 

Litteraturkanon / Renässansen - 1400-1500-tal
 

Miguel Cervantes

William Shakespeare

Petrarca

 

Litteraturkanon / Barocken - 1600-talet
 

 

 

Litteraturkanon / Klassicismen - ca 1650-tal - 1710
 

Jean Racine

Molière, egentligen Jean-Baptiste Poquelin

Georg Stiernhielm

 

Litteraturkanon / Upplysningen - 1700-talet
 

Daniel defoe

Jonathan Swift

Carl Michael Bellman

 

Litteraturkanon / Romantiken - slutet 1700-tal, mitten 1800-tal

Johann Wolfgang von Goethe

William Wordsworth

Erik Stagnelius

 

Litteraturkanon / Realismen - ca mitten 1800-tal
 

Fjodor Dostjevskij

Charles Dickens

Carl Jonas Love Almqvist

 

Litteraturkanon / Naturalismen - slutet av 1800-tal
 

Emilé Zola

Henrik Ibsen

August Strindberg

 

Litteraturkanon / Modernismen (ca 1900 -1945)
 
 • Symbolismen
  • Arthur Rimbaud
  • Charles Baudelaire
  • Walt Whitman
 • Futurismen
  • Vladimir Majakovskij
  • Velimir Chlebnikov
 • Expressionismen
  • Diktonius
  • Gunnar Björling
  • Pär Lagerkvist
 • Dadaismen
  • Hugo Ball
  • Tristan Tzara
 • Imagismen
  • T.S. Eliot
  • Ezra Pound
 • Surrealismen
  • Franz Kafka
  • James Joyce
 • Absurdismen
  • Samuel Beckett
  • Eugène Ionesco
 • Existentialismen
  • Albert Camus
  • Jean-Paul Sartre

 

Litteraturkanon / Postmodernismen (1945-)
 

Stig Larsson

 

Litteraturkanon / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)