www.larare.at

Fusk & plagiat

-

Klipp-och-klistra är väl inget fusk? Det är väl kunskapsreproduktion, eller?

Det är ett solklart fall av plagiat att ta någon annans arbete och säga att man själv har gjort det; här finns inga oklarheter.

Men att anklaga elever för stöld när de inte riktigt vet hur man ska jobba med information är inte rätt väg: Att undervisa om vad man faktiskt får göra är rätt. Det viktiga är att visa hur man gör rätt.

"Snor" man något måste man markera det på något vis (antingen genom att använda citattecken (Citat ). När man skriver rakt av måste man ange källa: originaltextens ursprung. Lär dig mer om källhantering .

Sedan får ju förstås inte det citerade (utklippta) vara mer än den text man själv skrivit - då är det ju inte längre din text.

Hur kan man lära elever att skriva läsbara, sammanhängande och läsvärda texter som baserats på andras arbeten och en egen idé om struktur och budskap? Men är det ett referat du skriver ska inget vara ditt egna; allt ska vara hänvisningar: läs mer om Referat .

Sedan finns det information som är av så pass allmän och informerande karaktär att det bara blir löjligt attt skriva det på ett annat sätt.

Det viktigaste att både vara källkritisk och ha ändamålsenliga sökstrategier och en tanke vad gäller val av material. Vad ska vi ha informationen till eller vad skall ska vi göra med den?

Läs mer om Upphovsrätt .

 

 

 

 

Joni Stam (2011)