www.larare.at

Reklamtext

Innehållsförteckning -

Detta moment finns för att de texter som möter oss oftast är reklamtexter - antingen via text, bild eller andra interaktiva medier. Och för att förhålla sig kritisk till allt som säljare försöker få oss att köpa finns det en tanke med att lära sig skriva reklamtexter så att man lättare kan se hur de bygger upp sin argumentation. Reklamtexter är i grund och botten argumenterande texter som bygger på retoriska grundprinciper (läs mer om Retorik ).

 

 

Reklamtext / Hur skriver man...
 

Hur skriver man reklamtexter som folk vill läsa (och kan förstå)?

Robert W. Bly är amerikansk reklamskribent och författare till The copywriter’s handbook* (Owl Books, 2006). I 25 år har han frilansat som copywriter, och skrivit annonser och säljbrev för hundratalet uppdragsgivare. I boken förmedlar Robert W. Bly handfasta råd om hur du skriver för att kommunicera – och sälja. Jag har snappat upp de tio bästa, och har knådat och försvenskat dem.

1. Skriv för den som ska läsa

Du har förmodligen hört det här tipset förut. Men det kommer garanterat inte skada att du får höra det igen. Allt handlar om en enkel trestegsraket:

ta reda på vem du ska skriva till
föreställ dig den personen
börja skriva med den personen i åtanke

Skriv "du-orienterat". Stanna upp ibland (eller när du tror att din text är klar) och fråga dig själv: förmedlar min text någonting viktigt, nytt eller användbart till den jag är satt att skriva till? Är svaret nej? Gör om, gör rätt.

2. Ordna dina säljargument

Se till att få sagt det viktigaste först. Har produkten du säljer en egenskap som knäcker konkurrenterna? Eller får de hundra första ett bättre pris? Se då till att få med det i rubriken. Använd resten av texten att systematiskt föra fram ytterligare fördelar och stödjande argument.

3. Stycka din text

Om du skriver en lång annonstext (eller ett säljbrev) är det en god idé att dela upp den i stycken. Nöj dig att avhandla ett argument i varje stycke. Använd mellanrubriker, punktlistor och grafik för att göra det enkelt för din läsare.

4. Skriv korta meningar

Varför? Jo, därför att korta meningar är enklare att läsa (och förstå). Men skriv inte bara kortkorta meningar. Variera längden på dina meningar. Det skapar en skön rytm.

Skriv med enkla ord. Svåra ord irriterar, medan enkla ord kommunicerar. Leta alltid efter ett enklare ord för att säga det du vill säga. (I parentes kan nämnas att över två miljoner svenskar har svårt att läsa en vanlig nyhetsartikel med god förståelse. Det hävdar Maria Sundin, författare till boken Lättläst – så funkar det).

6. Undvik tekniska termer

Det finns nog bara ett undantag från den här regeln: om du skriver till en liten grupp experter. I alla andra fall: skippa de ingående tekniska beskrivningarna. Annars riskerar du att bara några få – om ens någon – kommer att förstå ett jota. Och om du använder en teknisk term: se till att förklara den.

7. Skriv kort och koncist

Din kanske viktigaste uppgift börjar när du tror att din text är klar. Då börjar jobbet med att bekämpa långa meningar, onödiga adjektiv och överflödiga ord. Putsa din text. Slipa och såga om det behövs. Allt det här gör din text mer koncist. Och betydligt bättre.

8. Var specifik

Samla allt du kan (och lite till) om den produkt eller tjänst som du ska skriva om. Se till att du vet allt om den. Det gör att du lättare kan skriva en text som är konkret, specifik och tydlig.

9. Gå pang på

Många färska reklamskribenter ägnar de första meningarna i texten till att berätta självklarheter. Tanken är att värma upp läsaren, men fungerar ofta till att skrämma bort henne. Våga vara direkt. Ta bort de första lallande meningarna, och se till att texten säljer från första till sista ordet.

10. Skriv som du pratar

Men kom ihåg: det är inte samma sak som att skriva talspråk. Istället bör du skriva som om din text vore ett samtal med någon du känner. Gör dig inte till. Skriv enkelt och avslappnat. Det räcker långt.

Källa

 

Reklamtext / Bra reklamtexter
 

Varje år belönas den som skrivit årets bästa reklamtext med ett pris som heter Guldskrift (i anknytning till det prestigéfyllda Guldägget )

Se Guldskriftvinnarnas bidrag .

 

Reklamtext / Kunskapskrav
 

 

 

 

Reklamtext / Lärarhandledning
 

 

 

Reklamtext / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)