www.larare.at

Problembaserat lärande (PBL)

Innehållsförteckning -

Problembaserat lärande (Problem Based Learning, PBL) är en pedagogisk metod där inlärningen sker via fallstudier och problemlösning.

Eleverna ska jobba i grupper och själva aktivt söka relevant information för att lösa fallet/problemet. Fallen ska ha en verklighetesanknytning för att skapa större meningsfullhet och göra deltagarna mer engagerade. Lärandeprocessen ska i stort ledas av eleverna själva och lärarens roll är att verka handledare. MAn kan med fördel ta hjälp av De sju stegen i arbetsprocessen.

Kunskapskontroller sker på annat sätt än genom vanliga skriftliga prov. Avstämningar eller check points kan utgöra bra kontroller att se om eleverna förstått vad de ska göra och att de är på rätt spår.

 

Problembaserat lärande (PBL) / De sju stegen
 

Steg 1

Fallet gås igenom och termer och begrepp förklaras och förtydligas.

Steg 2

Problemet lyfts och förtydligas genom att formulera det så kort koncist som möjligt.

Steg 3

Brainstormingsfasen: kom upp med idéer hur problemet ska lösas. Lyft deltagarnas förkunskaper om fallet och problemet. Har de tidigare erfarenhet av liknande fall eller problem. Använd gärna mindmap-metoden och skapa associationsförbindelser. Detta måste få ta tid så att gruppen hittar rätt ingångsvinkel och rätt nivå.

Steg 4

Ställ upp hypoteser; gärna som påståenden som ska testas (verifieras eller falsifieras).

Steg 5

Formulera mål.

Steg 6

Faktainsamling; inhämtning av ny information som ska leda till ny kunskap. Dela gärna upp arbetet så att det blir mer tidssparande och effektivt.

Steg 7

Problemlösning: pröva hypoteserna och ställ dem gentemot målet. Skapa gärna en argumentation där målet är tesen och införskaffad fakta utgör argument för den. Presentera slutprodukten!

 

 

Problembaserat lärande (PBL) / Fördelar och nackdelar
 

Fördelar

  • Roligt
  • Stimulerande
  • Studietekniken kan förbättras
  • Bidrar till djupare kunskaper
  • Samarbetetsförmågan förbättras

Nackdelar

  • Resurskrävande
  • Kan skapa stress
  • Färre baskunskaper erhålls
  • Svårt vid stora elevgrupper
  • Svårt när eleverna inte är entusiastiska

 

Sajtnamn / Innehållsförteckning
 

 

 

 

Källa

 

 

 

Joni Stam (2016)