www.larare.at

Epokuppdelning

Innehållsförteckning -

 

 

Epokuppdelning / Forntiden
 

Fakta om Forntiden

Texter:

1) utdrag ur Gilgamesheposet eller 2) Hymner till solen av Echnaton.

 

 

Epokuppdelning / Antiken
 

Fakta om Antiken

Texter: 1) utdrag ur Iliaden (1, 2, 3, 4) av Homeros, 2) dikten Gudars like… av Sapfo eller 3) utdrag ur Oidipus av Sofokles

 

 

Epokuppdelning / Medeltiden
 

Fakta om Medeltiden

Texter: 1) utdrag ur Den gudomliga komedin (helvetesskildringen) av Dante eller 2) De Hängdas Ballad av Francois Villon.

 

 

Epokuppdelning / Renässansen
 

Fakta om Renässansen

Texter: 1) utdrag ur Hamlet av Shakespeare eller 2) utdrag ur Don Quite av Cervantes.

 

 

Epokuppdelning / Upplysningen
 

Fakta Upplysningen

Texter: 1) utdrag ur Robinson Crusoe av Defoe, 2) dikterna Min levnadslust är skuren av av Nordenflycht och Några ord om... av Anna Maria Lenngren eller Bellmans epistlar

 

 

Epokuppdelning / Romantiken
 

Fakta om Romantiken

Texter: 1) Det skvallrande hjärtat av Poe, 2) Utdrag ur Frankenstein av Mary Shelley eller 3) dikterna Till förruttnelsen av Stagnelius & Kadavret av Baudelaire

 

 

Epokuppdelning / Realism
 

Fakta om Realismen

Texter: 1) utdrag ur Brott och straff av Dostojevkij 2) utdrag ur Stolthet & fördom av Jane Austen

 

 

Epokuppdelning / Naturalism
 

Fakta om Naturalismen

Texter: 1) utdrag ur Den stora gruvstrejken av Zola, 2) August Strindberg eller 3) Halmfläterskan av Maupassant

 

 

Epokuppdelning / Sekelskiftet
 

Fakta om Sekelskiftet

Texter: 1) Utdrag ur Pälsen av Hjalmar Söderberg, 2) Utdrag ur Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf

 

 

Epokuppdelning / Modernismen
 

Fakta om Modernismen

Texter: 1) utdrag ur Odysseus av James Joyce, 2) En läkare på landet av Frans Kafka eller 3) utdrag ur På spaning efter den tid som flytt av Marcel Proust

 

 

Epokuppdelning / Extra
 

Texter: Utdrag ur Främlingen av Albert Camus, Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway eller På västfronten inget nytt av Remarque

 

 

Epokuppdelning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)