www.larare.at

Renässansen

I detta moment kommer du att få lära dig lite kort om den litterära epoken: renässansen med tyngdpunkt på William Shakespeare och hans drama: Hamlet.

Ordet renässans betyder pånyttfödelse och kännetecknas av en återfödelse av antiken som blandas med kristna värderingar och symboler. Det som föddes på nytt var den antika kulturens tankegångar och vidareutvecklingen av dessa. Under medeltiden ägnade de allra flesta tänkare och författare sig åt att arbeta i kyrkans tecken. Dante, som skildrade medeltidens världsbild, placerade ju flera av de antika filosoferna och författarna i sitt Inferno (helvete).

Renässansen följer på medeltiden och är en period då man sätter människan och hennes kunskap i centrum, hennes livslust, nyfikenhet och upptäckarglädje. Man intresserar sig för naturen, vetenskapen som metod att förstå naturen och tror på utveckling. Kyrkan får mindre betydelse och vetenskapen värderas högre.

Renässansen är ett slags kulturrörelse med ursprung i 1300-talets Italien med Florens som kulturellt centrum. Författare började skriva på folkspråket (italienska) och inte på kyrkans språk (latin).

Människan är alltings mått och harmoni, enkelhet, klarhet kännetecknar tidens arkitektur, måleri, musik.

Därefter kommer du att få läsa två olika hamletmonologer och göra arbetsuppgifter till det. Du kommer också att få göra en Skrivövning: skriva Hamletberättelse med hjälp av tio punkter och persongalleriet - till din hjälp kommer jag att förklara hur man skriver en bra (fiktiv) berättelse.

Extrauppgift: Gå igenom svåra begrepp (ord) och diskutera Hamletcitat.

Och varför ska jag kunna det här? Idéerna och berättelsestrukturerna i Shakespeares dramer och lyrik har påverkat nästan all historieberättande som finns i både bokform och film. Därför är det intressant att känna till ursprunget till vårt sätt att skriva eller filmatisera en (fiktiv) berättelse.

Shakespeare är en av de första att beskriva människan mörkare sidor och han har påverkat eller influerat de flesta författarna efter honom. Han psykologiserar människan och visar på hennes komplexitet. Dessa insikter ger djupare förståelse av människan.

 

Renässansen / Nyckelord
 
 1. 1500
 2. Antikens kultur
 3. Christoffer Columbus (upptäcktsresande)
 4. Copernicus
 5. Detaljer framför helhet
 6. Don Quijote av Miguel de Cervantes
 7. Drama
 8. Empirisk världsbild
 9. Florens
 10. Johannes Gutenberg (tryckpressen)
 11. Hamlet av William Shakespeare
 12. Harmoni
 13. Humanism
 14. Individen
 15. Kristna värderingar
 16. Kulturrörelse
 17. Kunskap
 18. Kvinnans skönhet
 19. Kyrkan
 20. Lyrik
 21. Martin Luther (Protestantismens grundare)
 22. Människans komplexa sidor
 23. Människans mörka sidor
 24. Optimism
 25. Pånyttfödelse
 26. Reformationen
 27. Renässansmänniskan
 28. Romeo och Julia av William Shakespeare
 29. Symbolspråk
 30. TheGlobe
 31. Universitet
 32. Vasco Da Gama (upptäcktsresande)
 33. Vågrätt världsbild
 34. Växande städer

Ordmoln: Renässansen

 

Renässansen / William Shakespeare
 

Klicka här .

 
 

 

Renässansen / Filklipp
 

Renässansen

 

Renässansen / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

Renässansen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)