www.larare.at

Forntiden

  • Tidsperiod: Ca. 3000 f.Kr. – 700 f.Kr.
  • Plats: Mesopotamien och Egypten
  • Tidstypiskt: Högkultur: Västerländska kulturens vagga.
  • Religiöst samhälle (med ledaren som Gud) med en starkt centraliserad ledning.Väldigt ojämlikt samhälle.
  • Den enskilda individen inget värd.
  • Inga specifika författare.
  • Litteraturen bygger på en muntlig tradition.
  • Genre: Epik, religiösa hymner och skrönor och levnadsregler
  • Författare och verk: Gilgamesheposet – ett hjälteepos
  • Hymner till solen av Echnaton – religiös hymn
  • Bibeln (GT) – skrönor och levnadsregler
  • Typiska stildrag: Bunden form (versmått).
  • Religiösa inslag.
  • Talrika upprepningar.
  • Liknelser.
  • Motto: "Ledaren är gudsmäktig" och "Människan lever för att tjäna"

 

Forntiden / Mesopotamien & Egypten
 

Hur långt tillbaka sträcker sig litteraturhistorien? Man har funnit spår av skriftsystem och litteratur från omkring 2500 f Kr. Det är de stora flodkulturerna som varit vagga för litteraturen: Egypten vid Nilen, Assyrien och Babyloninen mellan Eufrat och Tigris, Kina runt Huangho-floden och Indien runt Ganges. Dessa kulturer, främst den babyloniska och den egyptiska, påverkade den äldsta grekiska och judiska litteraturen som vi i västvärlden räknar som vår litteraturs ursprung. Nedan följer en mycket kort beskrivning av de olika flodkulturernas litteratur.

Babylonien

Världens äldsta nedskrivna litterära verk är Gilgamesh-eposet, vars huvudperson är kung Gilgamesh. Han vandrar runt och söker efter livets ört som ska återuppliva en vän till honom och göra honom själv odödlig. Det är en av de hjältesagor och myter från Babylonien som finns bevarade. Babylonierna eller sumererna skrev sin skrift på lertavlor med så kallad kilskrift. Man hade en omfattande litteratur. I den babyloniske kungen Assurbanipals bibliotek fanns flera tusen lertavlor.

Gilgamesh - titta gärna på den animerade versionen (YouTube-klipp på engelska)

Egypten

I det gamla Egypten skrevs mycket lyrik. Det var främst religiösa hymner till gudarna, till exempel farao Echnatons solsånger från 1300-talet f Kr. Även världslig lyrik och berättelser skrevs ner.

Källa

 

Forntiden / Instuderingsfrågor: Gilgamesh
 

Gilgamesh möter Utnapishtim

   1. Vem är Gilgamesh?
   2. Vem är Enkidu?
   3. Varför söker Gilgamesh upp Utnapishtim?
   4. Utnapishtim har sin motsvarighet i Gamla testamentet i Första Mosebok. Vem?
   5. Utnapishtim vet redan innan Gilgamish talar att han är bedrövad. Hur?
   6. Beskrivningen av Gilgamesh utseende sker med hjälp av parallellism . Vad innebär det?
   7. Det flitiga bruket av parallellism tyder på att texten först har berättats muntligt. Förklara.
   8. Ge exempel på realism i texten.
   9. Vad får Gilgamesh veta om livet av Utnapishtim?
   10. Vilken genre handlar det om?

Gilgamesh sätts på prov

   1. Vilket prov utsätts Gilgamesh för?
   2. Varför just detta prov, tror du?
   3. Vad vill han uppnå om han består provet?
   4. Hur går det för honom?

 

Skrivuppgifter Gilgamesh

   1. Skriv om mötet mellan Utnapishtim och Gilgamesh på vanlig prosa. Tänk det som ett kort avsnitt i en roman eller novell (1/2 - 1 sida).
   2. Skriv i en tänkt dagbok om dina tankar om döden med anledning av en väns bortgång.
   3. Skriv ett brev där du försöker uppmuntra en nedstämd vän.

 

Forntiden / Bibeln
 

Höga visan

Läs mer här .


Gamla testamentet

  1. Hur gör Gud då han skapar?
  2. Vilken förebild har han då han gör människan? i den första berättelsen?
  3. Och till vad skapar han människan i den andra?
  4. Vilket kön har alltså Gud i den första berättelsen?
  5. Hur skiljer sig synen på kvinnans ställning i den andra från den första?
  6. Vilken ställning får människan i skapelsen?
  7. Vem vänder sig ormen till i berättelsen om Syndafallet?
  8. Vilken blir konsekvensen av Syndafallet?
  9. Vilket straff får kvinnan?
  10. Och vilket straff får mannen?
  11. Välj ut tre sentenser ur Ordspråksboken och motivera ditt val.
  12. Välj nu ut tre som du tycker särskilt illa om och motivera ditt val.

Nya testamentet

 1. Hur många insegel måste Lammet bryta i Uppenbarelseboken?
 2. Vem är Lammet?
 3. Varför denna symbol?
 4. Vad handlar Uppenbarelseboken om?

Forntiden / Styrdokument
 

 

 

Forntiden / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)