www.larare.at

Antiken

Detta moment ska lära dig mer om det det antika samhället, den litterära epoken: antiken, samt en mindre inblick i det grekiska dramat och de tre stora tragöderna, samt lite kunskap om den store komikern. Du kommer att få reda på vem Homeros var och vad hans hjälteepos: Iliaden handlar om i stort.

Och varför ska du lära dig det här?

 • Antiken är grunden till vårt västerländska sätt att leva.
 • Antiken räknas till vårt kulturarv, vilket måste föras vidare till nästkommande generationer.
 • Kulturhistorisk medvetenhet bidrar till ett rikare och vidare tankeliv.
 • Kännedom om de klassiska berättelserna ger djupare förståelse av människan.
 • Skrivövningar leder till att man blir en säkrare skribent.
 • Att göra analyser förbättrar ditt teoretiska tänkande.

 

Antiken / Allmänt
 
  • Tidsperiod: Ca. 700 f.Kr. – 500 e.Kr.
  • Plats: Greklands Athen och Rom i dagens Italien
  • Tidstypiskt: Hög kulturell utveckling: Västerländska civilisationens vagga. Kunskapens och filosofins tidsera. Man tillbad flera gudar.
  • Väldigt ojämlikt samhälle fastän att demokratitänkandet utvecklas.
  • Individen i kollektivet.
  • Litteraturen bygger på en muntlig tradition. Och skriftspråket var grekiska i Athen och latin i Rom. Man skriver på papyrusrullar.
  • Genre: Epik, lyrik, filosofiska samtal och dramatik
  • Författare och verk: Illiaden av Homeros (Gre) – ett hjälteepos
  • Dikter av Sapfo (Gre) – lyrik
  • Staten av Platon - filosofiska samtal
  • Oidipus av Sofokles (Gre) – dramatik
  • Aeneiden av Vergilius (Rom) – ett hjälteepos
  • Metamorfoser av Ovidius (Rom) – lyrik
  • Typiska stildrag: Bunden form (versmått; ex. hexameter (ett sexfotat versmått med fallande rytm) och sapfisk strof(fyrstrofig dikt med fyra versrader per strof). Religiösa inslag. Talrika upprepningar och långa dialoger. Liknelser. Stående epitet.
  • Motto: "En sund själ i en sund kropp" och "Begå ej övermod (hybris) – det straffar sig"

 

Antiken / Nyckelord
 
  1. 700f.Kr.–500e.Kr.
  2. Alfabetet
  3. Bunden form
  4. Demokrati
  5. Dramatik
  6. Epik
  7. Filosofi
  8. Filosofiska samtal
  9. Genre
  10. Grekland
  11. Gudar
  12. Hexameter
  13. Hjälteepos
  14. Illiaden av Homeros
  15. Kulturarv
  16. Kulturhistoria
  17. Kulturell uppgång
  18. Kunskap
  19. Liknelser
  20. Lyrik
  21. Långa dialoger
  22. Medea av Euripides
  23. Muntlig tradition
  24. Mytologi
  25. Människa kontra Gud
  26. Oidipus av Sofokles
  27. Orestien av Aiskylos
  28. Papyrusrullar
  29. Rom
  30. Sapfisk strof
  31. Sapfos dikter
  32. Stående epitet
  33. Talrika upprepningar
  34. Västerländska civilisationens vagga

  Ordmoln: Antiken

  Arbetsuppgift 1: välj ett nyckelord och skriv en kortare förklaring till det.

  Arbetsuppgift 2: Diskutera nyckelorden i grupp.

 

Antiken / Historia
 

I Antikens Grekland utvecklas alfabetet; både vokaler och konsonanter inför i alfabetet som tidigare bara bestått av vokaler - på så vis kunde man skriva mer innehållsrikt och uttrycksfullt. (läs mer i Bok och Webb Svenska B, s.28)

I Antikens Grekland föddes demokratitanken; alltså ”folket” skulle styra landet. Med folket menas då bara en bråkdel av den egentliga befolkningen som mestadels bestod av människor som inte fick vara med (rösta) och bestämma över landet: kvinnor, barn, gästarbetare, slavar och annat löst folk utgjorde ungefär 75 % av befolkningen.(läs mer i Bok och Webb Svenska B, s.29)

Arbetsuppgift: Skriv en egen kort sammanfattning av antiken (ta gärna hjälp av Wikipedia )

 

Antiken / Epoken
 

Antiken som litterär epok (tidsperiod) började i Grekland och utvecklades i Rom (Italien). I Grekland låg fokus på kärleken till visheten och kulturen (främst inom de tre litterära genrerna: epiken, lyriken och dramatiken). I Rom utvecklades stridskonsten och arkitekturen för imperiet Rom skulle växa. För att vara framgångsrik utvecklade och tillverkade man maskiner som underlättade det manuella arbetet (detta behövde inte grekerna för de hade oändlig tillgång till slavar som utförde all kroppsarbete). När romarna skulle bygga sina magnifika byggnadsverk uppfann de ett helt nytt material: cement (som både var lätt och hållbart).

Hur såg den antika litteraturen ut? För det första var de flesta människorna inte läskunniga så berättandet var till största del muntligt. Kringvandrande yrkesberättande reste runt i landet och berättade historier. De texter som fanns var skrivna på långa rullar av papyrus.

I de antika berättelserna hade gudarna en mycket viktig roll och den mesta kunskapen om gudarna har vi från den grekiska mytologin. Gudarna var allsmäktiga och krävde absolut lydnad av människorna som de både hjälpte och stjälpte (fällde). Speciellt arga blev de om någon ifrågasatte dem (led av hybris = högmod). Sisofos var en man som ifrågasatte gudarna och han blev straffad genom att han blev tvungen att rulla upp ett klippblock uppför ett berg och när han efter mycket möda fått upp den på toppen rullar den ner igen och han får fortsätta skjuta sitt klippblock i all evighet. Gudarna själva var som människor med fel och brister (de var svartsjuka, snåla, småsinta osv).

Arbetsuppgift: Skriv en egen kort sammanfattning av epoken antiken (ta gärna hjälp av Wikipedia )

 

Antiken / Gudar och myter
 

I vårt svenska språk, liksom i många andra språk, finns en rad bevingade ord och uttryck. Många av uttrycken har sitt ursprung i den grekiska mytologin. Du har kanske hört talas om "stentorsstämma", som betyder mycket kraftig stämma. Bakom uttrycket döljer sig en historia om en budbärare i Troja, som hade en röst som kunde överrösta 50 man.

Du ska nu para ihop förleden i ett antal bevingade ord (A) med de rätta efterleden (B). Förklara sedan vad alla uttrycken betyder samt berätta myten bakom tre av dem:

A. B.

Gordiska

Midas

Pandoras

Akilles

Sisyfos

Tantalus

Oidipus

ask

arbete

häl

komplex

knuten

guld

kval

Hjältar

I den grekiska mytologin möter du hjältar av sällan skådat slag. Du har säkert hört talas om Herakles (Herkules) och Odysseus, som båda råkar ut för en rad märkliga och spännande äventyr.

Välj en av uppgifterna nedan:

Jämför de ursprungliga historierna om Herkules med Disneys version av desamma.

Porträttera en av antikens kvinnliga hjältinnor. För visst var väl kvinnor som Penelope, Ifigenia, Antigone och Ariadne hjältinnor, var och en på sitt sätt!

På biblioteket finns förhoppningsvis en rad böcker om grekisk mytologi. En del av figurerna hittar du också i olika uppslagsverk. I Bra Böckers Hexikon (Alf Henrikson m fl) finns fakta om de flesta mytologiska figurer.

Kärlekspar

Bland de antika berättelserna finns en rad mer eller mindre tragiska kärlekshistorier. Du känner kanske till historien om Orfeus och Eurydike eller den om Pyramus och Tisbe?

Guden Zeus tycks ha varit en synnerligen kärlekshungrande man. Det finns många berättelser om hans utomäktenskapliga förbindelser.

Välj en av nedanstående uppgifter:

Låt dig inspireras av någon av antikens kärlekshistorier och skriv en egen kärleksberättelse i samma stil.

Skriv ner dina tankar om varför så många kärlekshistorier slutar med döden.

Redogör på ditt eget sätt för några av Zeus kärlekshistorier och hans minst sagt påhittiga förförelsekonster.

Källa

 

Antiken / Författare
 
  1. Antikens störste författare: Homeros (Iliaden och Odysseus) textutdrag ur Iliaden - filmklipp här (YouTube). Läs mer om Homeros här .
  2. Antikens största poet: Sapfo (dikter). Sapfos dikter är enkla och korta. De handlar om naturupplevelser, men framför allt om kvinnor och kvinnors skönhet. Den kärlek dikterna ger uttryck för riktar sig till kvinnor. Ja, det är rentav så att ordet lesbisk anspelar på Sapfo och hennes hemö. Men det är långt ifrån klarlagt. Övning: skriv en sapfisk dikt .
  3. Antikens största dramatiker (tragöder): Aiskylos (triologin Orestien), Sofokles (Oidipus) och Euripides (Medea).
  4. Roliga klipp om kung Odipus (Vimeo) & Oidipuskomplexet: 1 (Vimeo) & 2 (Vimeo) - inget för den känslige.
  5. Antikens största komediant: Aristofanes (Lysistrate).
  6. Antikens största filosofer: Sokrates , Platon och Aristoteles .

  Arbetsuppgift: Välj en författare och skriv en kortare uppsats om denne.

 

Antiken / Diskutera
 
  • Genre: 1) Epik (berättande text på vers, 2) lyrik (poesi/dikt) och 3) dramatik (dialog (tala med) & monolog (tala till)
  • Epos: en berättelse, ett verk, skriven på vers
  • Dramatik: skådespel
   • Tragedi: sorgespel
   • Komedi: lustspel
  • Parodi: skämtsam kommentar till...
  • Aforism:

  Arbetsuppgift: diskutera begreppen i mindre grupper.

 

Antiken / Homeros
 

Arbeta med Iliaden .

Arbeta med Odysseus .

 

 

Antiken / Instuderingsfrågor (Grekland)
 
  1. Man säger ofta att grekerna tog steget från mytos till logos när det gäller att förstå världen. Vad innebär detta steg? Det har att göra med att grekerna ställde frågan Varför. Försök att förklara.
  2. Vad kännetecknar den apolloniska människan?
  3. Och vad den dionysiska?
  4. Vad är en rapsod?
  5. Vad är ett epos?
  6. Vilka ekonomiska skäl hade grekerna att förstöra Troja?
  7. I Iliaden anges ett annat skäl. Vilket?
  8. Vilka sorters människor skildras i Iliaden?
  9. Vilken roll spelar gudarna i eposet?
  10. Varför kan de ingripa utan några som helst problem i handlingen?
  11. Varför blir Akilles förbittrad på Agamemnon?
  12. Vilken inverkan har detta på själva striderna?
  13. Vad får Akilles att ingripa igen?
  14. Hur slutar skildringen av det trojanska kriget i Iliaden?
  15. Hur får vi reda på resten av sagan?
  16. Mycket berömd är skildringen hur Troja intas med hjälp av en list. Vem tänker ut denna list och vad innebär den?
  17. Vad innebär hybris?
  18. På vilket sätt gör sig Aias skyldig till hybris?
  19. Hur kommer hans brott att också drabba Odysseus?
  20. Och hur går det för Agamemnon?  
  21. Var befinner sig Odysseus då Odysséen inleds?
  22. Vad får honom att bryta upp därifrån?
  23. Vilken gud motarbetar Odysseus hemkomst?
  24. Det finns ett särskilt skäl till detta som har inträffat tidigare i handlingen. Det har med cyklopen Polyfemos att göra. Förklara.
  25. Vilka är lotofagerna?
  26. Och vilka laistrygonerna?
  27. Vad gör trollkvinnan Kirke med Odysseus män?
  28. Vilka är sirenerna?
  29. Och vilka Skylla och Karybdis?
  30. Hur kommer Odysseus slutligen hem till Ithaka?
  31. Det finns en parallellhandling i Odysséen. Vad handlar den om?
  32. Hur löser Odysseus problemet med friarna?
  33. Hur skiljer sig idealen åt mellan Iliaden och Odysséen?  
  34. Vad åstadkommer den stadiga rytmen i Homeros epos?
  35. Vad motsvarar refrängen?
  36. Vad är ett stående epitet?  
  37. Vad betyder lyrik?
  38. Vilka två former av lyrik förekom?
  39. Vem var Pindaros?
  40. Vad karaktäriserar kärleksskildringarna hos Sapfo?
  41. Hur har ordet lesbisk uppstått?  
  42. Vad betyder ordet demokrati?
  43. Vilka var det som hade tillträde till folkförsamlingen i Aten?
  44. Och vilka var uteslutna?
  45. Vad betyder orden "kaos" och "kosmos"?
  46. Vad menade Demokritos med "atomer"?
  47. Vad betyder "retorik"?
  48. Vilka tre syften hade man med sina tal?
  49. Vilka fem steg tänkte man sig i arbetet att framställa ett tal?
  50. Varför är alla fackuttryck på latin?
  51. Vad kallades den skola Platon grundade?
  52. Varför är det riktigt att beskriva Platon som rationalist?
  53. Platon skiljer mellan "sinnevärlden" och "idévärlden". Hur får vi kunskap om tingen i dessa båda världar?
  54. Varför kan man beskriva Aristoteles som empiriker?  
  55. Hur tänker man sig att körsångaren Thespis uppfann dramat?
  56. Vilka är Atreus och Thyestes?
  57. Varför kommer de i fejd med varandra?
  58. Varför blir Thyestes landsförvisad?
  59. Hur hämnas Atreus på honom?
  60. Vilken konsekvens får denna handling för hela släkten?
  61. Vad heter Aiskylos dramatrilogi om ätten Pelops?
  62. Vad skildras i Agamemnon?
  63. Vad i Gravoffret?
  64. Och slutligen vad i Eumeniderna?
  65. Vilket är det moraliska budskapet i Orestien?
  66. Vad är peripeti?
  67. Vad menade Aristoteles med katharsis?  
  68. Beskriv kort handlingen i Sofokles drama Konung Oidipus.
  69. På vilket sätt kan man säga att Oidipus drabbats av hybris i förhållande till sitt öde?
  70. Aiskylos och Sofokles fokuserar på olika sätt i sina dramer. Vad är viktigast för Aiskylos och vad för Sofokles?
  71. Också när det gäller gudarna skiljer sig de båda tragöderna åt.  Vad är desu ex machina?
  72. Den tredje av de stora tragöderna - Euripides - har en annan syn på gudarna. Förklara.
  73. Vad utmärker karaktärerna hos Euripides?
  74. Varför skulle man kunna säga att Euripides är den störste humanisten av de tre?
  75. Hur reagerade samtiden på Euripides dramer?
  76. Vad handlar Sofokles Lysistrate om?
  77. Vilken genre rör det sig om?

 

Antiken / Instuderingsfrågor (Rom)
 
  1. Vad menade romarna med "mare nostrum"?
  2. Man brukar säga att romarna besegrade grekerna politiskt men besegrades av dem kulturellt. Förklara:
  3. Vem var Catullus Lesbia?
  4. Vad säger det oss om romerska överklasskvinnor?
  5. Vilka är likheterna mellan Catullus och Sapfo kärlekslyrik?
  6. Vad innebär Horatius "carpe diem"?
  7. Vilka två livsstilar ställer han emot varandra i sina Satirer?
  8. Han har också diktat om "den gyllene medelvägen" med utgångspunkt i Aristoteles etik. Förklara:
  9. Vad handlar Ovidius Ars amandi om?
  10. Vilket öde drabbades Ovidius själv av?
  11. Vad betyder Metamorfoser?
  12. Vad handlar Orfeus och Eurydike om?
  13. Vilket syfte hade Vergilius med sin Aeneid?
  14. Vem var Maecenas?
  15. På vilket sätt skiljer sig samtidens syn på Aeneiden från uppfattningen fram till 1800-talet?

 

Antiken / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)