www.larare.at

Poesi

“Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words.”

Robert Frost

Välkommen till diktens fantastiska värld. För poesi handlar om att skapa världar, vi som läsare är med i själva skapelsen av (god) poesi. Tänkte inleda denna sajt med tre frågor som kan fungera som en bra ingång till temat: poesi:

  1. Vad tänker du på när du hör ordet poesi?
  2. Vad är vitsen med att läsa och skriva poesi?
  3. Beskriv vad en dikt är.

Därefter kan man kika på en av mina favoritdikter:

Epitaph av William Blake

"To see a world in a grain of sand
and a heaven in a wild flower,
hold infinity in the palm of your hand
and eternity in an hour."

Se automatiserat bildspel med dikten.

Ett försök till tolkning av dikten. För det första uppstår en känsla när man läst dikten. Känslan av livets storhet kanske. Kanske att allt hänger samman i universum och att även det allra minsta är av betydelse; även ett litet sandkorn. Både himlen och blomman symboliserar något positivt och vackert och framför allt naturens skönhet. Det lilla sandkornet bär både på oändligheten (infinity) och evighet (eternity) i det tidsliga (hour). Jag får i alla fall känslan av naturens och universums storhet och livets skönhet som är evigt.

Poesi sägs ibland vara en själslig spegling, utan att behöva vara självbiografisk.

Poesi utvecklar inte bara din världsbild, din självinsikt utan också din lyhördhet inför språket och den lär oss att läsa mellan raderna.

Poesin ger alltså ökad förståelse om oss själva, människan, språket och vår omvärld.

För mig är bra poesi, sådana dikter som möjliggör ett medskapande; ett associerande och refererande till egna och/eller andras verkligheter. Blakes dikt ovan illustrera detta väldigt tydligt enligt egen mening.

En dikt är ett komprimerat berättande som sällan berättar en hel historia. Den redovisar ingen intrig (ingen början, mitt och slut), men kan för den skull ha ett tydligt budskap.

Dikten koncentrerar sig oftast på en speciell upplevelse/ett laddat ögonblick och oftast ur en enda persons synvinkel. Dikten återger oftast laddade ögonblick, här och nu! De beskriver främst subjektiva ögonblick. Platsen är oftast densamma och beskrivningarna koncentrerade och i många fall subtila och mångtydiga.

Vad blir då viktigt i dikter? Den subjektiva upplevelsen/känslan och språket – orden. Därför blir varje enskild läsning en unik läsning. Jag ska snart förklara vad jag menar med det.

Det som är det mest uppenbara skillnaden mellan poesi och andra genrer som novellen och romanen är längden. En dikt är kortare än både novellen och romanen. En dikt är ett brottstycke; ett fragment. En del i en större helhet – en helhet som du som läsare är medskapare till.

Dikttexten är inte som prosatexten: dikttexten är koncentrerad och ofta mångtydig. Därmed är den också möjlig att uppfatta på flera olika sätt.

Att skriva poesi handlar inte, som romanen, om en verklighetsavbildning i strikt mening. Att en man går in på en biograf i en roman visar just på en man som går in i en biograf, i en dikt kan samma handling handla om en man som går in i sig själv eller går in i en fiktiv verklighet – flyr sin värld för att träda in i en annan. Tolkningarna är många.

Varför läsa, skriva, framföra och analysera poesi idag?

  • Delar av människans upplevelsevärld kan endast synliggöras med hjälp av poesi och dess språk
  • Inre bilder och framför allt upplevelsen av bilder kan preciseras med hjälp av poesin språk
  • Att skriva poesi utvecklar känslan för språk och hjälper dig att formulera dig mer exakt.
  • Poesin ger möjlighet att laborera med språk; ord, fraser, meningsuppbyggnad och bildspråk på ett unikt sätt. Och du får bryta mot språkriktighet.
  • Skriva poesi är idealiskt för att på ett koncentrerat sätt framställa upplevelser, händelser och reflektioner.
  • Muntlig framställning möjliggör lek med ljudliknelser; hur orden låter påverkar dikten; t.ex. allitteration och assonans.
  • Poesin är en del av det kulturella litterära arvet.

 

Poesi / Länkar
 

 

Poesi / Ögonblicksbilder ur kända dikter
 


Karin Boye

”Mullret stiger. Natten sväller.
Livet skimrar så djupt dyrbart.”

 

Pär Lagerkvist

”Nu styvnar löddrig sky
i nattens grova hand,
nu stiga skogarna
och stela höjder
så kargt mot himmelens
förkrympta valv.
Hur hårt är allt,
hur stelnat, svart och stilla!”

 

Kristina Lugn

”Modet sjunker när man blir äldre
Muskelmassan minskar
Förmågan att uthärda är på topp”

 

Erik Axel Karlfeldt

”Intet är som väntans tider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill.”

 

Harry Martinsson

”Gärsgården solknakar
lutfisktorr och skev”

 

Gunnar Ekelöf

”krossa bokstävlarna mellan tänderna gäspa vokalerelden brinner i helvete kräkas och spotta nu eller aldrig jag och svindel du eller aldrig svindel nu eller aldrig.
vi börjar om krossa bokstävlarna makadam och tänderna gäspar vokaler, svetten rinner i helvete jag dör i mina vindlingar kräkas nu eller aldrig svindel jag och du. jag och han hon det.
vi börjar om. jag och han hon det. vi börjar om. jag och han
hon det. vi börjar om. jag och han hon det. skrik och rop:
det går fort vilken rasande fart i luft och helvete i mina
vindlingar som vansinnet i luften svindel, skrik och rop: han faller han har fallit. det var bra det gick fort vilken rasande fart i luft och helvete i mina vindlingar kräkas nu eller aldrig
svindel jag och du. jag och han hon det. vi börjar om. jag
och han hon det. vi börjar om. jag och han hon det. vi börjar om. jag och han hon det vi börjar om krossa bokstävlarna mellan tänderna gäspa vokaler, elden brinner i helvete kräkas och spotta nu eller aldrig jag och svindel du eller aldrig svindel nu eller aldrig.”

 

Bo Bergman

”Jag fryser om dina händer.
När du ler blir jag varm av dig.
Du är glädjen som allting tänder
och ångesten på min stig.
Så rik är jag vorden och väger
en värld sen jag blivit din
- så fattig att inte jag äger
en droppe blod som är min”

 

Poesi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)