www.larare.at

Shakespeares sonett nr 18

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date.

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course, untrimmed;

But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to Time thou grow'st.

So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Översättning 1 (av Carl Rupert Nyblom, 1871)

Skall med en sommardag jag dig jämföra?
Du är dock mera mild och älsklig än.
Majs ljuva knoppar brukar stormen störa,
Och sommarns fröjd — vad är så kort som den?

Ibland för häftigt himlens öga glöder,
Ibland dess guldblick är af dimmor gömd;
Ja, varje skönhet, som naturen föder,
På något vis är till förändring dömd.

Men aldrig skall din sommarglans förflyta
Ej du förlora skall vad skönt du fått,
Ej i sin skuggverld döden med dig skryta,
Då med min dikt odödlighet du nått.

Så länge menskor andas, ögon skåda,
Så länge lever den, med den — I båda.

Översättning 2 (av Sven Christer Swahn, 1980)

Ska du bli jämförd med en sommardag?
Du är mer älsklig, mera lagom het;
majs blida knoppar bryts av blåstens tag
och alla sommarens kontrakt går bet.

Ibland är solens ansikte för varmt
och ofta mörknar hennes gyllne drag.
Allt vackert tacklar av och får det armt,
bryts ner av ödet och naturens lag.

Din sommarglans ska aldrig blekna av
och mista allt på Dödens direktiv,
Han lyckas aldrig skryta med din grav,
min dikt och dina barn ger evigt liv;

så länge män kan andas, ögon se,
ska detta leva kvar och liv dig ge.

 

Shakespeares sonett nr 18 / Analys
 

Diktanalys av en variant/översättning

  1. Vad ser dikten ut att handla om, för dig?
  2. Vilket är diktens budskap, enligt dig?
  3. Ser du flera plan, djupare eller ytliga, i dikten?
  4. Är dikten bra eller dålig? Varför?
  5. Bär dikten på en idé, ex "ensam är stark", "kärleken är allmängilltig" eller "sorgearbete är bra" osv

Jämförelse mellan olika översättningar

  1. Hur inleds dikten i de olika översättningarna?
  2. Hur är språket i de olika översättningarna?
  3. Hur är språkmelodin (versens utforming) i de olika översättningarna?
  4. Hur avslutas dikten i de olika översättningarna?
  5. Subjektivt omdöme

 

Shakespeares sonett nr 18 / Tolkning
 

Fem svenska tolkningar (Shakespearesällskapet) av sonett 18.

 

Shakespeares sonett nr 18 / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)