www.larare.at

Perception

Vad betyder perception?

Perception i enlighet med Helmholtz och Gregory

Varseblivning är i grund och botten detsamma som problemläsning. Varje given stimulisituation presenterar ett nytt problem för det perceptuella systemet. Vad föreställer dessa data? Vilka ledtrådar finns? I normala fall sker allt detta omedvetet och automatiskt, men vid enstaka tillfällen ställs systemt för så svåra problem att processen plötsligt blir medveten. "Vad föreställer det där egentligen?" (Exempel med dalmatinern). När vi väl har nått en lösning behöver vi inte anstränga oss så igen, i fortsättningen går även tolkningen av den figuren omedvetet. Vissa visuella figurer gör oss medvetna om att det finns flera lösningar på samma problem. Det faktum att samma mönster på näthinnan ena stunden kan se ut som en hare och nästa som en anka visar hur vi söker efter en lösning eller ett svar och prövar olika förklaringar i hopp om att finna den rätta. När två svar är lika troliga alternerar perceptionsapparaten mellan båda dessa. Vi kan aldrig vara säkra på att det vi ser överensstämmer med vad som finns i verkligheten, alla våra perceptuella objekt är enligt Helmholtz och Gregory blott antaganden eller hypoteser om vad det är som har gett upphov till en retning på våra sinnesorgan.

(Källa)

Power Point om Perception

Perception är de processer i hjärnan som är aktiva när vi försöker tolka sinnesintryck med hjälp av våra sinnen:

  1. Syn
  2. Hörsel
  3. Känsel
  4. Smak
  5. Lukt

Mycket av detta sker helt omedvetet. Om du till exempel blundar och verkligen lyssnar så lägger du plötsligt märke till ljud som du inte lade märke till förut. Hjärnan gör alltså ett urval av vad vi ska reagera på och vad vi kan strunta i.

Ibland gör urvalet att vi lägger till information utifrån vad vi tror att vi vet och kan. Till exempel går det att läsa denna mening:


 

Perception / Kognitiv psykologi
 

Kognitiva perspektivet

 

Perception / Synvillor
 

Film

Spinning lady 1 (YouTube)

Spinning lady 2 (YouTube)

Bild

Kluris 1 och kluris 2

 

Perception / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)