www.larare.at

Introduktion Svenska

Innehållsförteckning -

Välkomstbrev

Elevsamtal

 

Introduktion Svenska / Alternativ 1: Mindmap
 

Skriv "kursen Svenska" på tavlan/projektorduken och "brainstrorma" kring ordet. Nämn förväntningar, positiva och negativa erfarenheter och kursens innehåll.

Se exempel (14/1-14) (Word-format)

 

Introduktion Svenska / Alternativ 2: Skriv en text
 

Skriv en text (ämne valfritt) på max 300 ord som lämnas in vid lektionsslut. Glöm inte att gå igenom texten innan du lämnar in den - texten blir utgångspunkt för min utgångspunkt när det gäller ditt skrivande, därför blir det inte bra om du slarvar.

Teman att välja mellan:

  1. Minne från skolan
  2. Minne från semester
  3. Minne som påverkat dig som person

 

Introduktion Svenska / Alternativ 3: besvara frågan
 

1) Vad behöver du öva mer på i Svenska?

 

 

Introduktion Svenska / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)