www.larare.at

Respons (i Svenska 3)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Svenska 3 (SVESVE03) så att de kan användas vid respons.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Respons: Första stycket

Föregående

 

Du kan "genomföra muntlig framställning inför en grupp [- och använder -] "retoriska verkningsmedel" på -nivå.

Ditt "[s]pråk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation" på -nivå.

Du kan "använda presentationstekniska hjälpmedel" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke ett blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Respons: Andra stycket

Föregående

 

Du kan "samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor" på -nivå.

Du kan "skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter [---] sammanhängande och har [---] urskiljbar disposition" på -nivå.

Dina texter är "anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation" på -nivå.

Du kan "värdera och granska källor kritiskt [---] och drar [---] slutsatser utifrån källmaterialet." på -nivå.

Du kan "tillämpa regler för citat- och referatteknik" på -nivå.

Du kan "följa skriftspråkets normer för språkriktighet [---] Språket är varierat och innehåller [---] formuleringar" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke två blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Respons: Tredje stycket

Föregående

 

Du kan genomföra en "skriftlig [---] argumentation" på -nivå.

Du kan genomföra en "muntlig argumentation" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke tre blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Respons: Fjärde stycket

Föregående

 

Du kan använda "retoriska begrepp som verktyg i [---] analyser av retorik" på -nivå.

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Respons: Femte stycket

Föregående

 

Du kan genomföra "textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap" på -nivå.

Du känner till och kan använda "litteraturvetenskapliga begrepp" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke fem blir...

 

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Respons: Sjätte stycket

Föregående

 

Du känner till och diskuterar "svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling" på -nivå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Färdigheter (i Svenska) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)