www.larare.at

Filmanalys

 

I det här momentet ska vi syssla med film som berättarform och fördjupa oss i ett fåtal olika sätt att värdera och analysera film.

Själv är jag cineast (en person som är mycket intresserad av film och filmrelaterade ämnen) och älskar att se och framför allt analysera film.

Syftet med filmanalys är att använda filmen som ett analyserbart textbegrepp (film och Internet ingår i det vidgade textbegreppet). Elevens ska få kunskap i att förstå och tolka filmens dramaturgi och berättarkomponenter med hjälp av olika analysverktyg. Målet är att eleven ska kunna använda dessa verktyg för att kunna förstå och tolka film.

Eleven ska kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och kunna formulera egna tankar och iakttagelser för att avslutningsvis kunna genomföra en enklare filmanalys.

Film är ett medium som alla kommer i kontakt med och därför är en djupare förståelse bra. Att mer noggrant se till filmens innehåll och uppbyggnad ger oss djupare förståelse av hur filmskapare använder sig av berättartekniska knep för att påverka våra känslor. Film eller berättelser över lag gör oss mer empatiska (vi kan känna med andra människor).

Vill man få lite mer information om en viss specifik film rekommenderar jag IMDB.

Kända citat ur kända filmer .

 

 

Filmanalys / nio punkter
 
 1. Läs igenom hjälpmaterialet: filmanalys (8 punkter), gestaltanalysmall, ljudanalys och Valmodellen (6 punkter) så att du tittar på filmen ”analytisk”.

 1. Välj en film, vilken som helst. Låt tycke och smak styra ditt val. Ta gärna en film som du redan sett och som du vet att du tycker om. Tycker man om filmen man ska analysera så blir det lättare.

 1. Ta reda på vem som gjort filmen (regissören) och skriv lite om honom och se också om han har gjort några andra filmer som kan ha betydelse när du gör din analys.

 1. Berika bilden av regissören och filmen genom att läsa filmrecensioner och filmkritik: googla!

 1. Se filmen. När du ser den så hjälper det om du har papper och penna nära till hands så att du kan göra anteckningar.

 1. När du sett färdigt filmen ska du sätta dig ner och skriva upp dina känslor. Vad har filmen väckt för känslor hos dig? Det är viktigt att du gör det i direkt anknytning till filmen annars förloras hela poängen. Känslorna gör din analys mer personlig och mer läsvärd.

 1. Samla ihop ditt material: anteckningarna och utskrifterna som du samlat på dig när du läste om regissören, anteckningarna du gjorde när du läste recensioner och filmkritik, anteckningarna du gjorde medan du tittade på filmen och anteckningarna du gjorde efter filmen (känslorna).

 1. Skapa ett dokument och döp det till filmanalys_ditt namn.doc.

 1. Gör analysen. När det gäller disposition så finns det inga rätta svar utan var kreativ! 1-2 sidor; typsnitt 12, 1,5 radavstånd.

Syftet med filmanalys är att använda filmen som ett analyserbart textbegrepp. Elevens ska få kunskap i att förstå och tolka filmens dramaturgi och berättarkomponenter med hjälp av olika analysverktyg. Målet är att eleven ska kunna använda dessa verktyg för att kunna förstå och tolka film. Eleven ska kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och kunna formulera egna tankar och iakttagelser för att avslutningsvis kunna genomföra en enklare filmanalys.

Skriv ut

 

Filmanalys / Filmanalysmodeller
 

Den enklast möjliga modellen ser ut på följande vis:

 1. Hur inleds filmen? Beskriv hur.
 2. Vad handlar filmen om? (skriv så kort som möjligt)
  • Tips: skriv ner nyckelscenerna (viktiga scener för filmens handling) och skriv handlingsbeskrivningen efter dem.
 3. Var ligger filmens klimax (när inträffar höjdpunkten i filmen). Återberätta filmens klimax.
 4. Har filmen något budskap?
 5. Vad tyckte du om filmen? Motivera ditt svar.

Bonus: Ser man filmen i anknytning till en litterär epok ska man koppla filmens innehåll till vad som var typiskt under epoken.

Arbetsuppgift: Denna uppgift bygger på att man skriver om en film. Skrivningen ska vara del i en processkrivning:

 1. Man skriver en version för hand och får den kommenterad av en klasskamrat
 2. Eleven skriver om texten (förbättrar den) på dator som sedan lämnas in till läraren som ger tips på förbättringar
 3. Man skriver rent och lämnar in en sista version till läraren

 

Filmanalys / Den dramaturgiska modellen
 

Detta är en väldigt vanlig modell när man analyserar film. Om man väljer denna mall kan det vara användbart att använda sig av valmodellen (bild).

1. Premiss: filmens budskap. Helst bara en mening

2. Resumé: en sammanfattande kort handlingsbeskrivning. En precisering av premissen.

3. Anslag: ska vara kort och tydlig, huvudkonflikten presenteras, huvudpersonen försätts i underläge, skapa intresse hos publiken.

4. Presentation och fördjupning: går ofta in i varandra. Vem är hjälte (antihjälte), vilka är onda. I fördjupningen lär vi känna dem ännu bättre. Karaktärerna kan delas upp i

a) Den drivande karaktären: en ackumulator (motor) i handlingen. Sätter oftast igång och avslutar filmen.
b) Antagonisten: motpol till den drivande karaktären. Han/hon segrar eller besegras av den drivande karaktären.
c) Huvudkaraktären (protagonisten): genomgår störst utveckling: hjälten som vi ska kunna identifiera oss med. Modig, handlingskraftig och lojal.
d) Skuggroller och kontrastroller. Kontrastrollens uppgift är att belysa huvudkaraktärens utveckling och också själv utvecklas.

5. Närmaste relation vars uppgift är att få oss i publiken att lära känna en karaktär bättre, också att hjälpa denne att utvecklas (mentorskap). Denne fungerar enbart i relation till någon annan.

6. Konfliktupptrappning: huvudkonflikten och delkonflikterna intensifieras.

7. Konfliktlösning: den avgörande striden (nyckelscenen). Här avgörs filmen. "Point of no return" = klimax utan återvändo.

8. Avtoning: i och med konfliktlösningen är filmen egentligen slut, men avtoningen är tillsatt för att vi i publiken kan pusta ut och att känna triumf eller sorg med karaktärerna.

Word-format: En allmän filmanalysmall

 

 

Filmanalys / Gestaltanalysmodell
 

Gestalter är personer i berättelser. Gestaltning är hur författaren presenterar och utvecklar dessa personer.

Protagonist är ett annat ord för huvudperson. Detta kan vara den gestalt som vi får lära känna bäst, eller som det är tänkt att vi ska känna mest för. Protagonisten kan också vara den som kämpar för något i berättelsen.

Antagonist är protagonistens motsats. Detta är den person i berättelsen som står för det onda, det negativa eller det självdestruktiva. Antagonisten kan vara en eller flera personer, men den kan också vara en naturkraft. Det kan också vara en del av protagonisten, en mörkare sida.

Direkt gestaltning är när författaren talar om för oss hur personen är och vilka egenskaper den har.

Indirekt gestaltning är när författaren visar oss hur personen är. Vi får läsa mellan raderna för att hitta personens egenskaper. Till exempel genom vad personer säger till varandra, eller vad de gör, eller hur de behandlar varandra, eller hur de ser ut eller klär sig.

Platta gestalter är sådana personer som bara beskrivs med en eller ett par egenskaper. De han beskrivas som stereotyper.

Runda gestalter är sådana som mer påminner om riktiga människor. Statiska gestalter är likadana genom hela berättelsen. De ändrar sig inte. Dynamiska gestalter är sådana som förändrar sig i berättelsen. De utvecklas.

Läs mer om stereotyper och arketyper

Läs mer om karaktärsstudie inom litteraturanalys som också kan användas för film.

Word-format: Gestaltanalysmodell

 

Filmanalys / Nyckelord (facktermer)
 
  • anslag = filmens inledning
  • protagonist = hjälten eller antihjälten
  • antagonist = hjältens motpol
  • "Side kick" = hjältens medhjälpare
  • konflikt/intrig = själva handlingen
  • peripeti = vändning i handlingen
  • klimax = höjdpunkten i handlingen
  • Point of no return” = När det inte finns någon återvändo för karaktären eller karaktärerna
  • avtoning = filmens avslutning
  • direkt/indirekt gestaltning = hur skildras karaktärerna?
  • platta/runda gestalter = hur är karaktärerna skildrade?

 

Filmanalys / Filmanalys av På tal om Afrodite
 

Den antika grekiska kulturen påverkar eller har påverkat det mesta i vår omgivning på ett eller annat sätt. Tydligt blir det i Woody Allens film ”På tal om Afrodite” (1995).

I den annars ganska typiska amerikanska komedin har Allen placerat ett grekiskt drama: med kör, körledare och Gudar. Kören för handlingen framåt och guidar oss genom filmen. Kören kommentarer handlingen och refererar ständigt till den grekiska kulturen med uttryck som ”hybris” och ”Deus Ex Machina”. Även Grekiska dramat Oidipus finns bland referenserna. Både sierskan Kassandra och den blinde siaren Teiresias (den blinde mannen som "såg" otrohetsaffären som Amanda inlett med Jerry Bender).

Grekiska gudar och en grekisk kör – ett måste i ett klassiskt grekiskt drama -

Gestalterna, karaktärerna förflyttar sig mellan två tidsepoker: New York och Antikens Grekland. Filmen uppvisar anakronistiska inslag (att göra ett misstag i en tidsangivning). Det mest anmärkningsvärda är när Lenny i slutet ringer till Zeus för att fråga om hjälp och möts av en telefonsvarare.

Klassiska inslag är kören, peripeti och de ständiga referenserna till antika dramer som Oidipus. Filmen bryter dock mot regler som gäller det grekiska dramat. De tre enheterna – en plats, en dag och inga bihandlingar.

Peripetin inträffar då Lenny börjar hjälpa Linda i utbyte mot att få träffa henne utan att betala för hennes tid. Här kommer Hades – underjordens härskare i den grekiska mytologin - också in i bilden, i form av Lindas hallick Ricky. Hallicken är också härskare i en ”underjordisk” rörelse.

Filmens titel, ”På tal om Afrodite”, har nog mest att göra med att Afrodite var kärlekens gudinna som hade många älskare, och filmen handlar mest om kärlek och allas olika älskare.

Precis som i många grekiska dramer spelar ödet en stor roll i ”På tal om Afrodite”. När Lenny försöker para ihop Linda med en bra kille tar det en massa tid och Lenny kämpar ständigt för att det ska fungera. Det gör det inte, utan istället kommer en annan kille – Don – nerfarande i en helikopter då Linda ledsen och förstörd sitter i bilen. Då kan man verkligen tala om en ”Deus ex machina”-händelse.

/ Joni Stam

Word-format

En lite längre analys av samma film i Word-format

Instuderingsfrågor till filmen i Word-format

 

 

Filmanalys / Filmrecension
 

Att recensera film kan gå till på samma sätt som att recensera en bok; alltså man tittar till handling, miljö, karaktärerna och temat/budskapet. Något som tillkommer är bild och ljud, samt hur regisören valt att skildra vissa scener och hur han lyckats skapa antingen trovärdighet eller konstnärlighet.

Här följer en mall som du kan använda dig av:

 1. Vad hade du för förväntningar och infriades de?
 2. Vilken typ av film är det? Vilken eller vilka genrer tillhör filmen?
 3. Jämför med en annan liknande film eller en film gjord av samma regisör
 4. Har filmen verklighetsanknytning?
 5. Är filmen trovärdig?
 6. Hur inleds filmen? Anslaget?
 7. Hur ser kameraarbetet ut? Hur arbetar fotografen med bilderna? Se till olika scener som du använder som belägg. Använd gärna termer som närbild, ansiktsbild, panoramabild, långa eller korta tagningar (få eller många klipp).
 8. Hur jobbar fotografen med ljus och mörker?
 9. Plocka ut en scen som tilltalade dig extra mycket och berätta varför.
 10. Är filmen "långsam" eller "snabb"?
 11. Hur jobbar regisören med musik; hur hjälper musiken till för att skildra en viss scen eller skapa en viss känsla?
 12. Se till dialogen. Är den bra, trovärdig eller "rapp" och slagkraftig eller mer långsam för att skapa eftertänksamhet?
 13. Är skådespelarna bra? Vem gör ett bra jobb och ge ett exempel på en kraftig scen.
 14. Hur är slutet på filmen?

`Läs mer om Recensera en text ,

 

Filmanalys / Oväntade vändningar
 
  1. Angel heart (IMDb )
  2. Fight Club (IMDb )
  3. The Game (IMDb )
  4. Sjätte sinnet (IMDb )
  5. The Others (IMDb )
  6. The Usual Suspects (IMDb )
  7. Shutter island (IMDb )

   

Filmanalys / Intressanta upplägg
 
  1. Memento (IMDb )
  2. I huvudet på John Malkovich (IMDb )

 

 

Filmanalys / Favoritregissörer
 
  1. bröderna Ethan och Joel Coen (Wikipedia eller Joel Coen och Ethan Coen på IMDb)
  2. Darren Aronofsky (Wikipedia eller IMDb )
  3. Hal Hartley (Wikipedia eller IMDb )
  4. Lars von Trier (Wikipedia eller IMDb )
  5. Miloš Forman (Wikipedia eller IMDb )
  6. Miranda July (Wikipedia eller IMDb )
  7. Terry Gilliam (Wikipedia eller IMDb )
  8. Todd Solondz (Wikipedia eller IMDb )
  9. Wes Anderson (Wikipedia eller IMDb )
  10. Woody Allen (Wikipedia eller IMDb )

 

Filmanalys / Favoritskådespelarare
 
 1. Christian Bale
 2. Javier Bardem
 3. Humphrey Bogart
 4. Helena Bonham Carter (Den tidiga)
 5. Marlon Brando
 6. Jeff Bridges
 7. Charlie Chaplin
 8. Willem Dafoe
 9. Johnny Depp
 10. Martin Donovan
 11. Paul Giamatti
 12. Jeff Goldblum
 13. John Hawkes
 14. Dustin Hoffman (Den tidiga)
 15. Philip Seymour Hoffman
 16. Miranda July
 17. Bill Murray (Den sena)
 18. Jack Nicholson
 19. Robert De Niro (Den tidiga)
 20. Gary Oldman
 21. Mickey Rourke (Den tidiga)
 22. Audrey Tautou
 23. David Thewlis
 24. Billy Bob Thornton (Den tidiga)
 25. Benicio Del Toro
 26. Emily Watson (Den tidiga)
 27. Owen Wilson

 

Filmanalys / Styrdokument
 

E

 1. Eleven ser en film, analyserar innehållet med hjälp av filmanalysverktyg och formulerar egna tankar och iakttagelser kring filmen.

 2. Eleven skriver en längre sammanhållen text med ganska tydlig röd tråd och tydligt resultat.

 3. Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift och följer grundläggande språkregler.

C

 1. Eleven relaterar filmens innehåll till sina kunskaper och erfarenheter och reflekterar över innehåll och form.

 2. Eleven analyserar och gör en djupare reflektion.

 3. Eleven skriver i huvudsak korrekt med klar tankegång och disposition.

A

 1. Eleven analyserar och jämför de olika texttyperna med djup och insiktsfullhet.

 2. Eleven använder stilmedel som är effektfulla och slående och anpassar sitt budskap så att det förstås väl av mottagare.

 

 

Filmanalys / Lärarhandledning (lösenord krävs)
 

Klicka här .

 

 

Filmanalys / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)