www.larare.at

Google Formulär

Google Formulär är ett verktyg för att skapa olika typer av uppgifter och test.

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar - se Jonis exempel på ett formulär som används i utvärderingen av en kurs. Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket" som med fördel kan QR-kodas (läs mer om QR-kod) så att eleven kan ta upp och göra utvärderingen på sin smarta telefon. Främsta syftet med Exit ticket är att se vad eleverna lärt sig under lektionen - vad som "fastnat" och vad som fallit bort och vad man som lärare ska lägga mer krut på. Exit ticket är ett ypperligt exempel på hur man kan jobba mer formativt och skapa en "lärandedialog" med eleven.

När du gör formulär måste du ha i åtanke att det du skriver i ett Google formulär inte sparas förrän du skickar in det och då sparas det du skrivit i en databas hos den som gjort formuläret.

Skriver du mycket finns det alltså en poäng att först skriva i ett vanligt Google dokument där informationen sparas kontinuerligt och försvinner inte om datorn "dör".

Gör du om formuläret så är det viktigt att du skriver ditt namn följt av en 2. Gör du formuläret en tredje gång avslutar du med en 3 osv.

OBS! Klicka inte på bakåt i webbläsare för att "bläddra" i ett formulär. Då försvinner allt du skrivit.

Användningsområdena tar inte slut här utan man kan också använda formulär som provverktyg eller dugga. Se praktiska exempel på exit ticket och dugga som jag (Joni) använder inom moment Språk & litteratur och Läsning:

  1. Exit ticket
  2. Dugga
  3. Läslogg
  4. Jonis alla formulär

Man kan också jobba tillsammans i ett och samma formulär, bara man delar det med redigeringsbehörighet; se ex på Öppet formulär.

 

Google-formulär / Poängsättning
 

I formulär och uppgifter via Classroom kan man sätta poäng: 0 - 100. Dessa poäng kan antingen läsas som procent där 100 är full pott, 50 hälften osv. Man kan också omvandla siffrorna till bokstavsbetyg; detta kan förstås ifrågasättas, men jag vill med detta system visa på ungefärlig kunskapsnivå i relation till den specifika uppgiften. 

< 50 = F = otillräcklig nivå = icke godkänt

50 = E = grundläggande nivå = godkänd nivå

70 = D = lite högre nivå = klart godkänd nivå

80 = C = hög nivå = godkänt med råge

90 = B = nästan perfekt = väl godkänt

100 = A = perfekt = full pott

Jag poängterar alltså att betyget är i relation till uppgiften och ska inte tolkas i relation till kursens kunskapskrav. 

Formulären kan antingen ge poäng baserat på hur mycket du jobbar eller hur många rätta svar du får. Frågorna ger olika antal poäng och du ser hur många du får till höger om frågan, men det står punkter istället för poäng. Stavar du fel blir det fel och du får inga poäng så säkerställ att du stavar rätt (Googla!).

Fortsättningar ger mer poäng, men för att få full pott; alltså högsta betyg behöver du göra fördjupningsfrågorna. Fortsättningar och fördjupningar är valbara. 

Fördjupningar är oftast textfrågor som måste kontrolleras manuellt, så när du gjort en fördjupningsuppgift behöver du visa upp den för läraren och få en "underskrift" så att formuläret kan skickas in. Ångrar du dig och inte vill göra fördjupningsuppgiften klickar du bara på "Bakåt" knappen och skickar in från föregående nivå.

När du gör formulär måste du ha i åtanke att det du skriver i ett Google formulär inte sparas förrän du skickar in det och då sparas det du skrivit i en databas hos den som gjort formuläret. Skriver du mycket finns det alltså en poäng att först skriva i ett vanligt Google dokument där informationen sparas kontinuerligt och försvinner inte om datorn "dör".

Du får göra om ett formulär om du inte är nöjd med ditt resultat. Gör du om formuläret är det viktigt att du skriver ditt namn följt av en 2. Gör du formuläret en tredje gång avslutar du med en 3 osv. Du får i princip göra ett formulär hur många gånger som helst.

OBS! Klicka inte på bakåt i webbläsare för att "bläddra" i ett formulär. Då försvinner det du skrivit. Om du vill "bläddra" i formuläret använder du "Bakåt" och "Framåt" knapparna.

 

Google-formulär / Egna formulär
 

Formulär är ett fantastisk hjälpmedel när du ska processa information och skapa test. 

När du skapar formulär ska du tänka på följande:

  1. För det första ska du se till syfte och mottagare. 

  2. För det andra ska du lägga extra tid på frågetypen; vilken typ av fråga ska du använda? 

  3. För det tredje behöver du se över frågorna så att de inte kan misstolkas.

 

Google-formulär / Övning
 

Eleverna/kollegorna får ett material i form av text, film och/eller bild. De får se instruktionsvideorna: hur man gör formulär och därefter göra ett eget. Jag rekommenderar först i grupp och därefter individuellt. Deras formulär ska innehålla följande:

1. Tydlig rubrik som säger något om formulärets innehåll

2. Den som skriver provet ska kunna skriva sitt namn

3. Det tilldelade materialet ska finnas med i formuläret; alltså länkas.

4. Minst 5 frågor som är numrerade och olika: Kort svar, Flerval och Kryssrutor

5. Formuläret ska vara ett Quiz så att den som gör det tilldelas poäng.

6. Bestå av minst 2 avsnitt

7. Avslutas med en fråga som ska besvara i en linjär skala där eleven får välja hur svårt hen tyckte att provet var

8. Skicka formuläret till minst tre andra och därefter läsa av data och dra slutsatser 

Överkurs: lösenord, enbart rätt svar möjliggör fortsättning och den som gjort formuläret ska få feedback.

 

Google-formulär / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)