www.larare.at

Debatt

En debatt är en offentlig diskussion och ordnas ofta i samband med viktiga beslut. På franska betyder ordet ordstrid och debatterna kan i vissa fall ha en rätt så hätsk ton. I en debatt diskuteras en fråga där ena sidan är för och andra sidan emot och ordstriden avgör vem som får åskådarnas sympatier och förtroende.

Vad gör en bra debattör?

 1. Starka, trovärdiga argument. Ett plus om du kan hänvisa till en betydande källa, t.ex. "enligt statsminister Fredrik Reinfelt så…"
 2. Lyssna på din motståndare och koppla det du säger till vad han/hon har sagt i sina argument. "Lotta säger si och så, men den här källan hävdar annat…"
 3. Använd talspråk men inget slang eller engelska ord (om de inte är en del av det svenska språket).
 4. VAR SÄKER på din sak, och agera övertygad om att du har rätt även om du kanske egentligen inte håller med om dina egna argument. Försvara det du säger. Hur bör du förbereda dig inför debatten?
 5. Undersök vad det finns för argument för din tes/ditt påstående.
 6. Tänk på disposition.
 7. Gör en tankekarta eller punktuppställning över dina argument.
 8. Planera i vilken ordning du vill ta upp dina argument. Tänk på att spara ett tungt argument nästan till slutet!
 9. Undersök vad det finns för motargument till din tes/ ditt påstående för att bättre kunna bemöta dem i debatten.
 10. Förbered dig med minst fem argument. Båda parter kommer att få berätta en liten inledning och där bör du ha minst två argument. Sedan får ni ordet vartannat argument ungefär och bemöta varandras argument.
 11. I inledningen berättar du vad din ställning är och varför du tycker så. Är det någon annan som tycker så? Stöd ditt tyckande med det. (OBS, ingen i klassen utan snarare en offentlig person)

Läs in dig på hur man på bästa sätt argumenterar .

 

Debatt / Skriv en debattartikel
 

Debattartikel .

 

Debatt / Ämnesförslag
 
01.
FÖR ett svenskt försvar EMOT ett svenskt försvar
02.
FÖR homosexuellas rätt till adoption EMOT homosexuellas rätt till adoption
03.
FÖR dödsstraff EMOT dödsstraff
04.
FÖR skoluniform EMOT skoluniform
05.
FÖR att äta kött EMOT att äta kött
06.
FÖR djurförsök EMOT djurförsök
07.
FÖR genmanipulerad mat EMOT genmanipulerad mat
08.
FÖR månggifte EMOT månggifte
09.
FÖR kloning EMOT kloning
10.
FÖR kärnkraft EMOT kärnkraft
11.

FÖR cykelhjälm

EMOT cykelhjälm

12.
FÖR Euron i Sverige EMOT Euron i Sverige
13.
FÖR svart arbetskraft EMOT svart arbetskraft
14.
FÖR att ge rena sprutor till narkomaner EMOT att ge rena sprutor till narkomaner
15.
FÖR en sänkning av åldersgränsen
på Systembolaget
EMOT en sänkning av åldersgränsen på Systembolaget
16.
FÖR abort EMOT abort
 

Debatt / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)