www.larare.at

Mental träning: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Mental träning på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 9 delar.

Kursernas centrala innehåll i 7 delar

Kursernas betygskriterier i 8 delar

Du når kursens förmågor, centrala innehåll och betygskriterier genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i kursen Mental tränings centrala innehåll och betygskriterier samt QR-kod till denna sajt.