www.larare.at

Svenska: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i svenskämnet på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 9 delar.

Kursernas centrala innehåll i 6, 7, 8 och 11 delar:

 • Svenska 1 = 8 delar
 • Svenska 2 = 6 delar
 • Svenska 3 = 6 delar
 • Skrivande = 11 delar
 • Litteratur = 7 delar
 • Retorik = 7 delar

Kursernas betygskriterier i 3, 5 och 6 delar:

 • Svenska 1 = 5 delar
 • Svenska 2 = 6 delar
 • Svenska 3 = 6 delar
 • Skrivande = 5 delar
 • Litteratur = 3 delar
 • Retorik = 3 delar

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och betygskriterierna genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i svenskkursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.