www.larare.at

Ämnesövergripande prövning

Detta är ett förslag på ämnesövergripande prövning i kurserna

  • Svenska 1
  • Historia 1b

Denna prövning görs i samråd med eleven och lärararens roll är att vara handledare i elevens arbete att producera och leverera en utredande text på ca 1000 ord.

Litteraturdiskussion bör föras så att eleven får hjälp i att hitta relevant fakta.

Förslagsvis kan lärare och elev träffas varannan vecka för att stämma av:

  1. Vad har du gjort?
  2. Vad gör du?
  3. Vad ska du göra?


Summering av krav

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Summering av krav i Svenska 1:

 

Summering av krav i Historia 1b:

 

 

Uppgift

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Förslag på uppgift:

 

Förslag på personer

 

Tillägg

För svenskkursen:

För historiakursen:

 

Styrdokument

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)