www.larare.at

Regler vid provskrivning

-

Läs mer

Hur tråkigt det än låter så behövs regler, mest för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt och att förutsättningarna blir samma för alla som skriver prov.

För att förhindra fusk låter jag i regel eleverna sitta med ryggen emot mig så att jag då och då kan kika om eleven är kvar i provmaterialet eller har svävat ut på nätet och lockats av ohederlighetens sirener.

Jag tänkte här nedan rada upp en kom-ihåg-lista:

1. Förbered dig inför provet, läs igenom provinstruktionerna och läs provfrågorna noggrant både före du besvarar dem och efter att du besvarat dem.

2. Kom i tid - kommer du sent smyger du in utan att störa de andra som skriver. Om det finns inlagda raster ska du sträva efter att komma i tid efter dem, så att alla kan komma igång igen. Varje avbrott kan uppfattas som störande. Det finns de som har svårt att skriva om de blir störda och vissa kanske kommer av sig om man blir störd, därför bör du respektera dina klasskamrater.

3. Ha med dig det material som krävs för att skriva provet: ex. dator för de prov som kräver dator. Penna, papper, sudd och pennvässare för de prov som skrives utan dator - detta för att slippa spring fram till pennvässarna och slippa bli störd av elever som ropar efter sudd. Har du (rätt) material till provtillfället är det i princip omöjligt att skriva provet. Det är som att komma till en körkortsuppkörning utan skor - vad händer? Du får inte köra upp.

4. Lyssna noggrant till de instruktioner som ges av provvakten. Vanligtvis brukar jag skriva på tavlan vad som gäller. Vissa saker återkommer; t.e.x att jag vill att eleverna inte sitter bredvid varandra och att de sitter med ryggen vänd emot mig.

5. Var tyst när du skriver. Och vill du lyssna på musik medan du skriver är det okej så länge ljudet inte stör någon. Kolla upp om du har hörlurar som släpper ut mycket ljud eller inte - anpassa volymen efter det. Digga får man göra, men durra inte med benet så det hörs och "headbanga" inte för det kan få vissa att tappa fokus.

6. Behöver du gå på toaletten räcker du upp handen och får godkänt av provvakten att gå - i vissa fall kan det vara vissa tider man får gå på toaletten på - respektera detta. Allt för att slippa onödigt spring så att dina klasskamrater skriver så bra prov som möjligt.

7. Minimitid att sitta med provet är halva provtiden (om provtiden är 1h så får du gå efter 30m) - detta för att alla ska ha kommit igång innan någon lämnar salen. Om du har skrivit färdigt provet under halva tiden får du sitta och vänta varefter du försiktigt kan smyga ut.

8. Vid Inlämning: innan du lämnar in ditt prov vill jag att du skriver namn, klass och sidnummer i dokumentet - namn och klass ska stå på varje sida. Enklast blir det om du använder dig av sidhuvud. Skriver du för hand får du skriva namn, klass och sidnummer på varje blad. Detta för att det inte ska uppstå några som helst missförstånd vid rättning och att bortkomna blad lätt kan kopplas till rätt arbete och rätt elev.

9. Om ni skriver på dator vill jag att ni både skriver både för- och efternamn i dokumentet, formuläret eller programmet.

Lycka till.

Läs mer om: Inlämning, Goda råd när du ska skriva prov, Sirener

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)