www.larare.at

Lingvistik

Vetenskapen om mänskliga språket

 
 

Lingvistik / Språk som abstrakt system
 
  • Fonetik, studiet av språkljud
  • Fonologi, studiet av de grundläggande språkljudens struktur inom ett språk
  • Morfologi (formlära), studiet av ordens inre struktur i ett språk
  • Morfofonologi sysslar med gränssnittet mellan morfologi och fonologi, och hur fonologiska processer används i morfologins tjänst
  • Lexikologi, studiet av struktureringar i ordförråd
  • Syntax, studiet av hur ord kombineras för att bilda grammatiska fraser och satser
  • Semantik, studiet av ords mening (lexikal semantik) och fasta ordkombinationer (fraseologi), och hur dessa kombineras för att bilda satsers meningar
  • Pragmatik, studiet av hur yttranden används (bokstavligt, figurativt eller på andra sätt) vid kommunikation med olika praktiska och sociala syften
  • Diskursanalys, studiet av satser som är organiserade i texter
  • Psykolingvistik , studiet av de kognitiva processer och representationer som utgör underlaget till språkanvändning
  • Kognitiv lingvistik, studiet av sammanhanget mellan språk och tänkande
  • Sociolingvistik, studiet av sociala mönster i språklig variation och sammanhanget mellan språk och samhälle
  • Datorlingvistik

   

Lingvistik / Språkstatistik
 

Klicka här .

 

 

Lingvistik / Länkar
 

Språkbanken är en forskningsenhet vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Deras huvudområde är språkteknologi, som handlar om hur man kan få datorer att hantera mänskligt språk.

En webbplats där du kan söka synonymer,översätta svenska till/från engelska, slå i en ordbok, söka datatermer, bläddra i Tesaurus, räkna antal ord i en text, kontrollera stavningen i en text, granska språket i en text och analysera läsbarheten i en text: klicka på Lingvistik .

Gör klarspråkstestet .

 

 

Lingvistik / Kunskapskrav
 

Centrala mål:

Svenska 1:

Svenska 2:

Svenska 3:

 

 

Lingvistik / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

 

Lingvistik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)