www.larare.at

Morfologi

-

Morfologi eller formlära är den del av lingvistiken som studerar ordens struktur, deras former och bildning.

Ordet är den minsta relevanta enheten för syntaxen, men även dessa enheter har en inre struktur, och i de flesta språk (om inte alla) kan man tydligt urskilja delar av ord, som regelmässigt kan förknippas med delar av andra ord. Sådana orddelar kallas för morfem.

Sambandet mellan till exempel potatis, potatisar och potatisskalare är för en modersmålstalare av svenska helt uppenbart. Lika uppenbart är det att förhållandet mellan dessa ord går att uttrycka som regler, vilka kan tillämpas på många, många andra ordpar. På samma sätt som potatis förhåller sig till potatisar, så förhåller sig lök till lökar, potatis har samma funktion i potatisskalare som lök i lökskärare. I det första exemplet rör regeln pluralbildning och i det andra exemplet en regel för hur sammansatta ord kan bildas.

Källa

Exempel

Rotmorfem = Addition

Böjningsmorfem = Additioner

Avledningsmorfem = Adderade

Prefix = Addition

Suffix = Addition

 

Morfologi / Teleskopord (portmanteau)
 

Teleskopord eller sk portmanteau är vanligt inom engelskan och kända exempel är Brangelina som är en sammanslagning av Angelina Jolie and Brad Pitt, Brexit som är en sammanslagning av British och exit, brunch som är en sammanslagning av breakfast och lunch och smog som är en sammanslagning smoke och fog. Bruket kanske är ett bevis på att vi vill effektivisera vår kommunikation

Också inom svenskan finns några.

  1. bankomat av bank och automat.
  2. Faktion, av fakta och fiktion.
  3. Friggebod, av Friggebo och bod.
  4. Infotainment, av information och entertainment.
  5. Modem, av modulator och demodulator.
  6. Motell, av motor och hotell.
  7. Svengelska, av svenska och engelska.
  8. Transponder, av transmitter och responder.

 

Morfologi / Förslag på uppgifter
 

Orddelning och sammansättning:

Ge eleverna en lista med grundord och låt dem skapa sammansatta ord genom att kombinera dessa. Till exempel: "sol," "blomma," "hus." Eleverna kan skapa ord som "solros," "blomster," "husvägg."

Ordanalstring:

Ge eleverna en mening och låt dem bryta ner orden i sina morfologiska delar. Till exempel: "Den snabbt springande hunden." Eleverna kan identifiera rotord, prefix och suffix, som "spring-," "-ande," "-t."

Prefix och suffix:

Låt eleverna skapa ord genom att lägga till olika prefix eller suffix till ett givet ord. Till exempel: "arbeta." Eleverna kan skapa ord som "oarbeta," "arbetsam," "arbetslös."

Ordbildning med stamord:

Ge eleverna ett stamord och låt dem skapa olika ordformer genom att använda olika morfologiska regler. Till exempel: "lärare." Eleverna kan skapa ord som "lärande," "lärd," "olärbar."

Sammansättning och ordbildning:

Ge eleverna en lista med ord och låt dem skapa sammansatta ord med hjälp av olika regler. Till exempel: "hav," "stjärna," "bok." Eleverna kan skapa ord som "havsbok," "stjärnklar," "bokhylla."

 

Morfologi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)