www.larare.at

Introduktion

Följande huvudteman kan användas inom ett ämnesövergripande arbete. Alltså om det finns en vilja att arbeta mer tvärvetenskapligt kan man utgå från dessa teman och lägga in de olika kurserna kursmål i planeringen.

  1. Kommunikation
  2. Människan
  3. Feminism och Genus
  4. Natur & miljö
  5. Samhälle
  6. Idéer & teknik
  7. Vetenskap
  8. Personporträtt av en entreprenör

Extra: Kreativitet

 

Introduktion / Förmågor

Drivande

Klicka för att komma till start
01
02
03
04
05
06
07
SVE
             
Fil
             
His
             
Sam
             
Rel
             
Psy
             
Nat
             

 

 

Introduktion / Centralt innehåll
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
01
02
03
04
05
06
07
SVE
             
Fil
             
His
             
Sam
             
Rel
             
Psy
             
Nat
             

 

 

Introduktion / Betygskriterier
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
01
02
03
04
05
06
07
SVE
             
Fil
             
His
             
Sam
             
Rel
             
Psy
             
Nat
             

 

 

Introduktion / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)