www.larare.at

Presentationstekniskt hjälpmedel

Innehållsförteckning -

Vad betyder "presentationstekniska hjälpmedel" (PTH) och varför är det så viktigt att ha med det?

Främst handlar det om ett (tekniskt) hjälpmedel som framhäver presentationen. I detta informationssamhälle måste vi anstränga oss för att få uppmärksamhet och till vår hjälp finns tekniken. Det finns dataprogram (som Power Point), det finns bilder (som säger mer än tusen ord), det finns den vita tavlan (som jag anser vara ett bra val av presentationstekniskt hjälpmedel).

Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara datormedierade presentationsprogram, utan även whiteboard/vita tavlan, blädderblock, bild(er), film(er) och liknande. Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren utsmyckning.

Att kunna göra en muntlig presentation är en viktig färdighet i det moderna arbetslivet och i högre studier. Att muntligt kunna framföra ett budskap för att informera eller övertyga andra är också en viktig del i det som brukar kallas för medborgarkompetens. Det är en av svenskämnets viktiga uppgifter för att främja elevernas utveckling till demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare. I kunskaper om muntlig framställning av idag ingår även förmågan att använda olika typer av presentationstekniska hjälpmedel.

källa

För att ett presentationstekniskt hjälpmedel ska vara väl integrerat i en muntlig presentation behöver man ta hänsyn till följande:

Det ska vara relevant. Testa gärna att ta bort och se om talet blir sämre och svårare att förstå. Svarar du JA är hjälpmedlet nödvändigt.

Undvik längre texter och om du ändå väljer att ha med en lite längre text läser du upp den högt.

Ett presentationstekniskt hjälpmedel är perfekt när man vill visa statistik, men glöm inte att också förklara hur man ska förstå och läsa diagrammen eller staplarna.

Hänvisa gärna bokstavligt till inslag i bildspelet; t.ex. "som ni ser i denna bild...".

Nämn gärna källor, men undvik långa webbadresser för ingen hinner ändå med att skriva av dem. Skriv avsändare eller ansvarig utgivare istället.

Extra: testa att ha med ännu ett presentationstekniskt hjälpmedel; t.ex. ett fysisk objekt och se vad som händer.

 

Presentationstekniskt hjälpmedel / Vanliga verktyg
 

Tips och råd om hur du gör ett bra bildspel i valfritt bildspelsprogram

Hjälp att använda Microsofts Power point

Open Offices Impress

 

 

Presentationstekniskt hjälpmedel / Digitala resurser
 

Se vilka andra presentationstekniska hjälpmedel du kan använda i dina presentationer genom att klicka Digitala resurser .

 

 

 

Presentationstekniskt hjälpmedel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)