www.larare.at

Värderande ord

Förslag på beskrivande och värderande ord som kan användas vid informationshantering.  

Det gäller att införskaffa språkliga verktyg för att kunna förstå information och diskutera det som är intressant mer och framför allt på ett djupare plan.

För att testa orden och bli bättre på att använda dem kan du ta hjälp av sajten: Exempelmeningar.

 

Värderande ord / Plusord
 
 1. Allmängiltigt
 2. Betydlig
 3. Bra
 4. Bred
 5. Dunlätt
 6. Elegant
 7. Elementär
 8. Enkel
 9. Eterisk
 10. Fast
 11. Fin
 12. Fjäderlätt
 13. Generell
 14. Gladlynt
 15. Gracilt
 16. Hård
 17. Intressant
 18. Intresseväckande
 19. Ledigt
 20. Lindrig
 21. Liten
 22. Luftig
 23. Lätt
 1. Lättbesegrad
 2. Lättfångad
 3. Lättfärdig
 4. Lättsinnig
 5. Lös
 6. Mjuk
 7. Naturlig
 8. Normal
 9. Obehindrad
 10. Obekymrad
 11. Okomplicerad
 12. Okonstlad
 13. Opretentiös
 14. Ringa
 15. Rimlig
 16. Rörlig
 17. Självklar
 18. Smal
 19. Sorglös
 20. Specifikt
 21. Spänstig
 22. Tunn

 

Värderande ord / Minusord
 
 1. Absurt
 2. Alldaglig
 3. Allmängiltigt
 4. Anspråkslös
 5. Bagatellartad
 6. Barock
 7. Banal
 8. Befängd
 9. Bekymrad
 10. Besynnerlig
 11. Dålig
 12. Enkel
 13. Fast
 14. Galen
 15. Generande
 16. Generell
 17. Grotesk
 18. Hård
 19. Invecklad
 20. Invecklat sammansatt
 21. Komplex
 22. Kompakt
 23. Komplicerat
 24. Konstlös
 25. Krånglig
 26. Liten
 27. Lätt
 28. Lättfattlig
 29. Naturlig
 30. Obetydlig
 31. Ofin
 32. Ointressant
 33. Okomplicerad
 1. Onaturligt
 2. Onormal
 3. Orimlig
 4. Oroväckande
 5. Orörlig
 6. Osammanhängande
 7. Osammansatt
 8. Ospecifik
 9. Ospänstig
 10. Pretentiös
 11. Rörig
 12. Simpel
 13. Skrämmande
 14. Skör
 15. Slingrig
 16. Snorgrön
 17. Sorglig
 18. Spartansk
 19. Specifikt
 20. Stel
 21. Svår
 22. Svårbesegrad
 23. Svårfångad
 24. Tilltrasslad
 25. Tjock
 26. Tokig
 27. Torftig
 28. Trivial
 29. Tungt
 30. Tungsint
 31. Underlig
 32. Vardaglig

 

Värderande ord / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)