www.larare.at

Vad är tro?

Religioner har förmodligen ursprungligen uppstått för att människan skulle kunna hantera liv och död och moral. Religioner tar ofta upp stora frågor som: Vad är livets mening?, Vad händer efter döden?, Hur förstå motsättningen Godhet Ondska?, Vad är Rätt och vad är Fel?

Sammanfattning av en viss religions lära och dess tro kallas trosbekännelse vilken också delvis definierar religionen eller tron.

Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, själar eller andra övernaturliga fenomen.

Heliga skrifter som judarnas Tanak och Talmud, Islams Koran eller de kristnas Bibel hjälper till att informera om religionen. Dessa innehåller skapelseberättelser, andlig visdom, moraliska regler, händelser och uppenbarelser till de troende.

Tro är en oumbärlig del i det religiösa livet som innebär tillit till en eller flera gudar.

Tro kan också förknippas med andlighet och spiritualitet och ses då som ett sökande och öppet förhållningssätt till livets och varandets mystik och gåtfullhet.

Man skulle kunna börja diskutera följande frågor:

  1. Varifrån kommer allt?
  2. Hur har allt blivit till?
  3. Varför finns jag här?
  4. Har livet någon mening?
  5. Vad händer efter döden?
  6. Finns det några övernaturliga krafter bakom allt?
  7. Finns det en Gud eller flera Gudar?
  8. Vem är jag?
  9. Hur ska man leva sitt liv på bästa sätt?
  10. Vem vill jag vara?


Vad är tro? / Tro = Rit = Myt?
 

TRO: Behov av att blidka makterna, hålla sig på god fot med krafterna t.ex. för frukt barhet, skörd, resor, död.

RIT: Behov av förklaring, hur allt uppstått, hur allt hänger samman. Behov av att
rättfärdiga gällande ordningar i samhället.

MYT: Gud som långt borta – och mycket nära Gud som den stora anden – Gud som
många polyteism – Gud som en, monoteism

 

 

Vad är tro? / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Vad är tro? / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)