www.larare.at

Vad är tro?

Innehållsförteckning -

  1. Varifrån kommer allt?
  2. Hur har allt blivit till?
  3. Varför finns jag här?
  4. Har livet någon mening?
  5. Vad händer efter döden?
  6. Finns det några övernaturliga krafter bakom allt?
  7. Finns det en Gud eller flera Gudar?
  8. Vem är jag?
  9. Hur ska man leva sitt liv på bästa sätt?
  10. Vem vill jag vara?


Vad är tro? / Tro = Rit = Myt?
 

TRO: Behov av att blidka makterna, hålla sig på god fot med krafterna t.ex. för frukt barhet, skörd, resor, död.

RIT: Behov av förklaring, hur allt uppstått, hur allt hänger samman. Behov av att
rättfärdiga gällande ordningar i samhället.

MYT: Gud som långt borta – och mycket nära Gud som den stora anden – Gud som
många polyteism – Gud som en, monoteism

 

Vad är tro? / Styrdokument
 

 

Vad är tro? / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Vad är tro? / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)