www.larare.at

Tala

”Om man är tyst för länge så vissnar tungan.”

(Astrid Lindgrens Pippi Långstrump)

I vårt samhälle är det viktigare att kunna göra sin röst hörd, men även att bli lyssnad på. Förmågan att tala inför en grupp och få dina åhörare att lyssna på det du har att säga är ingenting man föds med. Det kräver förberedelser och övning.

Konsten att tala och övertyga kallas med ett annat ord för retorik. Den här konsten uppkom och utvecklades i Grekland för flera tusen år sedan under en period som kallas för antiken (3000-talet före Kristus till ca 500-talet efter Kristus). I grekland vid den här tiden växte behovet för vissa samhällsgrupper att kunna föra sin egen talan under exempelvis en rättegång. Det var viktigt att man visste hur man byggde upp sitt tal och hur man förberedde sig.

En filosof vid namn Aristoteles började på 300-talet före Kristus att strukturera och försöka beskriva den retoriska konsten. Många av hans tankar och regler används fortfarande och är grunden för den retorik vi använder oss av idag.

Källa: Respons - Svenska för gymnasiet av Pär Larsson och Anna Åhlgren, 2011

Detta moment går ut på att du ska bli bättre på att hålla muntligt anförande; alltså tala inför en publik.

Det finns olika typer av muntlig presentation (tal). De tre vanligaste är:

 1. Argumenterande tal; t.ex. sälja in en idé, sälja in en produkt; tanken är att engagera, få ohörarna (publiken) att ha samma åsikt som du har och avslutningsvis uppmana till handling. Syftet är att övertyga.
 2. Informerande tal; t.ex. presentera information och ibland också ett subjektivt förhållningssätt till informationen: kort och gott: sprida information muntligt och ibland också säga hur man förhåller sig till informationen. Syftet är kommunikativt.
 3. Hyllningstal; att lyfta någon eller några genom att hålla t.ex. ett bröllopstal, ett studenttal, ett begravningstal osv. Syftet är hyllande.

Lyssna till föreläsning: Tala

6 Public Speaking Tips To Hook Any Audience

 

Tala / Talrädsla
 

  Svenska är mest rädda för att tala inför andra och många elever lider tyvärr av talrädsla.

  Så övervinner du din rädsla att tala inför folk - Nyhetsmorgon (TV4)

 

Tala / Rösten
 

Vår röst uttrycker mycket vid sidan av de ord vi låter den forma. Tonläge, pausering och volym bidrar till röstens uttrycksmöjlighet. Människans röst är bra på att uttrycka status.

Hög status

Hög status signaleras hos rösten genom ett avspänt röstläge. Detta röstläge, som brukar kallas det naturliga röstläget, är ett tonläge där det känns bekvämt att tala och där man inte blir trött även om man talar en stund. Hög status signaleras också genom att man talar tydligt och genom att tempot, fraseringen och satsmelodin flyter.

Det kanske allra tydligaste kännetecknet på en högstatusröst är emellertid konsten att pausera, att våga vara tyst. Detta är oerhört effektivt och kanske den enskilt starkaste egenskapen hos en högstatusröst. En bärande och stark röst, slutligen, uttrycker också hög status.

Låg status

Motsatsen, låg status, uttrycks genom ett spänt, ofta gällt, tonläge. Att sluddra är ett annat kännetecken på lågstatusrösten. Att tala hackigt med mycket långa eller mycket korta fraser eller en monoton satsmelodi uttrycker även det låg status.

En faktor som hamnar mitt emellan text och undertext är användandet av små utfyllnadsord som ööh, hmm, va', liksom och flera andra. Om vi kategoriserar de till rösten så kan man enkelt säga att flitigt bruk av utfyllnadsord representerar låg status.

Källa

Allas röst är unik och dess särprägel lever ofta länge. Se när Gurra Imiterar - Svenska statsministrar (YouTube) .

 

Tala / Stilen
 

Syfte, sammanhanget och situationen avgör förstås valet av talstil; men något som funkar i alla lägen är: vårdat talspråk som ligger så nära rikssvenskan som möjligt.

Ovårdat talspråk innebär slang, ofullständiga meningar och rörigt upplägg.

Sedan ska man inte nödvändigtvis jobba bort sin dialekt, men man kanske bör dra ner den lite om publiken består av människor med olika dialekter. Sen kan det finnas en poäng med att prata kraftig dialekt, men då ligger det i själva syftet.

Stilen är också kopplad till abstraktionsnivå; alltså hur svårt innehållet är och hur många svåra ord och facktermer man använder sig av. Stilen ska förstås anpassas efter mottagarna.

Din talstil bör vara tydlig och därför ska du inte prata för fort och inte för långsamt. Inte för högt och inte för tyst. Variera dig gärna för att skapa ett mer livfullt framträdande. Du bör också artikulera så att alla förstår dig; alltså tala så tydligt som möjligt genom att verkligen uttala alla ljud i ett ord, men var försiktig med att tala för tydligt för då blir det fånigt.

 

Tala / Åhörarkontakt
 

Kontakten med sina åhörare är av största vikt när man håller ett tal. Både ögonkontakt och interaktion med publiken höjer talet.

God kontakt

Det vi kallar god kontakt präglas, först och främst, av riktning mot den man talar med. Ögonkontakten är också grundläggande. Att uppmärksamt, men vänligt, se den man talar med i ögonen skapar god kontakt.

En av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma god kontakt är det som ibland kallas spegling. I speglingen kopierar man helt enkelt rörelser och kroppsställning hos den man talar med. Vi ser detta dagligen hos personer som talar förtroligt med varandra. Oftast har de ett liknande kroppsspråk. Sitter den ena framåtlutad över bordet gör förmodligen den andre också det. Lutar den ene huvudet i händerna står det inte på förrän den andre gör likadant. Det bör dock påpekas att det är oerhört svårt att medvetet använda sig av spegling för att ta kontakt, du avslöjas lätt som medvetet manipulativ.

En förutsättning för god kontakt är respekt för reviret hos den eller de man talar med. Revirets storlek bestäms av kulturen men har också en individuell sida. Storleken avgörs också av vilka som möts. En människa som står en nära släpps in i reviret. Det måste, så att säga, finnas en ömsesidig acceptans om att närhet är tillåten i er relation. Fysisk beröring kan vara den ultimata kontakten såväl som den ultimata kränkningen - det beror helt på hur relationen ser ut.

Dålig kontakt

Dålig kontakt är präglad av att den som talar inte alls riktar sig till de han talar med. Såväl kroppen som blicken är riktad någon annanstans. Detta används ibland manipulativt genom att den person som vill skaffa sig kontroll medvetet osynliggör en annan människa.

Att kliva in i någons revir är ett annat sätt att skapa dålig kontakt. Det behövs ofta mycket lite för att gå över gränsen till någons revir, att t. ex. flytta ett dricksglas in på din bordshalva under en middag kan upplevas som en kränkning.

Källa

 

Tala / Kroppsspråk
 

Att lära sig mer om tal- och kroppsspråk är ett viktigt steg för att själv bli en bättre talare.

När du analyserar en talares kroppsspråk kan du med fördel stänga av ljudet och bara se hur talaren rör sig och vad han gör av sina händer.

Rör gärna på dig; men spring inte fram och tillbaka för då känns det som att man tittar på en tennismatch.

Läs mer om vad som händer med kroppen när du håller ett tal (se sista sidan i kompendiet (läraren har tillgång till dokumentet).

 

Tala / Betoning
 

Med hjälp av tonfall och röstläge kan man lyfta vissa ord eller formulering genom att betona dem. Alltså att säga ordet/formuleringen tydligare, starkare och/eller med inledande och avslutande paus. Se exempel nedan där jag kursiverat och fetat det betonade ordet och hur man med hjälp av betoningen kan ändra förståelsen av meningen:

Pedagogen Joni tog bussen som gick via Gävle mot Stockholm, men missade lärarkonferensen. - här vill man lyfta att det just är pedagogen Joni bland av alla andra pedagoger som åker till Stockholm.

Pedagogen Joni tog bussen som gick via Gävle mot Stockholm, men missade lärarkonferensen. - här vill man lyfta att det just är just Joni som åker till Stockholm.

Pedagogen Joni tog bussen som gick via Gävle mot Stockholm, men missade lärarkonferensen. - här vill man lyfta att Joni tar just bussen, inte egen bil eller tåget till Stockholm.

Pedagogen Joni tog bussen som gick via Gävle mot Stockholm, men missade lärarkonferensen. - här vill man lyfta att bussen tog vägen via Gävle till Stockholm.

Pedagogen Joni tog bussen som gick via Gävle mot Stockholm, men missade lärarkonferensen. - här vill man lyfta att Joni tog bussen mot Stockholm - huvudstaden Stockholm är alltså det viktiga.

Pedagogen Joni tog bussen som gick via Gävle mot Stockholm, men missade lärarkonferensen. - här vill man lyfta att Joni missade sammankomsten.

Pedagogen Joni tog bussen som gick via Gävle mot Stockholm, men missade lärarkonferensen. - här vill man lyfta att Joni missade just lärarkonferensen.

Pedagogen Joni tog bussen som gick via Gävle mot Stockholm, men missade lärarkonferensen. - här vill man lyfta att Joni den viktiga lärarkonferensen.

Tala / Hur börjar man?
 

Början i tal är lika viktigt som början i texter. Oftast är det början och slutet som lämnar ett bestående avtryck medan det emellan faller i glömska. Därför är det av högsta vikt att lägga extra ansträngning på en intresseväckande inledning. Är det ett argumenterande tal ska ställningstagande, alltså tesen, komma tidigt och är det ett informativt tal ska det viktigaste komma först; precis som i journalistiska texter.

Har du inte lyckats intressera publiken under de första sekunderna har du förlorat dem; denna brydsamhet (bekymmer) ställer höga krav på alla som vill förmedla något. Därför behöver du öva på att börja starkt! Och hur gör man det? Det finns faktiskt inte bara ett svar på det utan det handlar om flera faktorer som t.ex. vem är mottagare, vilket innehåll har talet och vad vill du med talet?

Ett tips som jag ändå kan ge dig när det gäller disposition (ordning i talet) är att du för det första skriver talet och därefter plockar ut det viktigaste och "piffar" upp det ännu mer och inleder med det - ta gärna hjälp av en Stilfigur . Fler tips får du av Conor Neill: filmklipp (YouTube) där han radar upp de tre bästa sätten att inleda ett tal.

 

Tala / Innehållet?
 

Själva talet, precis som all informationsförmedling, ska ha en röd tråd. Åhörarna ska ha lätt att följa med i texten.

Sedan ska stoffet vara begränsat; ha inte med för mycket information! Viktigare är att prata mycket om det lilla; alltså ha med lagom mycket information och var mer utförlig istället. Var inte rädd att upprepa dig eftersom människan generellt har dåligt minne och för att information verkligen ska fastna måste den repeteras.

Anpassa språk och komplexitet efter målgrupp; det värsta du kan göra är att glänsa med dina språkkunskaper inför en publik som inte förstår vad talet handlar om? Fokusera på innehåll främst; så att den är tydlig, sedan kan du strösla med dina språk- och faktakunskaper för att skapa förtroende och få publiken att tro att du verkligen vet vad du pratar om.

Hänvisa gärna till källa i talet för det ger både ett proffsigt intryck och ditt tal får högre status när det gäller fakta. Samtidigt blir du mer förtroendeingivande och åhörarna har lättare att ta till sig av det du säger; och framför allt förstår de att du har belägg för det du säger och inte bara står där och tycker en massa.

Sedan måste du hänsyn till om talet är argumenterande, informerande eller hyllande och anpassa upplägget efter det.

Läs mer om Den röda tråden , Mottagaranpassning ,

 

Tala / ...och hur avslutar man?
 

Slutet är som sagt viktigt, lika viktigt som inledningen därför kan det finnas en poäng med att avsluta på samma sätt som man börjar.

Det sorgliga med oss människor är att vi har väldigt dåligt minne och är det ett argumenterande tal behöver tesen komma i början, i mitten och i slutet och då tillsammans med det starkaste argumentet. Kanske också en uppmaning till handling.

Om det är ett informativt tal har du inga argument, men du har sakförhållanden; alltså fakta. Upprepa viktigaste fakta i slutet. Ett slut kan med fördel vara summerande; alltså man talar om vad man talat om.

Ännu något som är viktigt att ha med i slutet av ett tal är en "ledtråd" till publiken att talet snart kommer att ta slut. Kläm gärna in ett "avslutningsvis vill jag...", "så här i slutet bör jag nämna..." eller "nu när vi kommit så här långt i talet vill jag innan jag avslutar...". På så vis kan publiken förbereda de massiva applåderna som komma skall.

 

Tala / Citat
 
  1. "Det bästa sättet att lära sig att tala väl är att iaktta goda talare och försöka efterlikna dem"
   - Aristoteles
  2. "Det tar vanligtvis mer än tre veckor att förbereda ett bra improviserat tal"
   - Mark Twain
  3. "Alla bra talare började som dåliga talare."
   - Ralph Waldo Emerson

Övning: diskutera citaten i mindre grupper.

 

Tala / Övningar
 

Hålla tal - inledning, läs hålla tal (s.26 - s.41) i Insikter i svenska av Harstad & Tanggaard (prata med läraren för att få tillgång till texten). Välj en av övningarna.

Övning 1

Diskutera nyckelorden i din grupp. Förklara inte bara vad ordet betyder utan koppla det till det du läst och utveckla resonemanget. Vet du inte vad nyckelord betyder - klicka här .

 • Röd tråd
 • Metafor
 • Liknelse
 • Klimax
 • Artikulera
 • Syfte, förutsättningar och lyssnarna
 • Målgrupp
 • Stilfigur
 • Gestikulera
 • (Punkt)manus eller stolpmanus
 • Argumentation
  • Tes
  • Argument för tesen
  • Motargument (kontra-argument)

Övning 2

Besvara följande frågor:

 1. Varför är det bra att kunna tala?
 2. Finns det något du kan göra för att bemästra din nervositet i anknytning till tal?
 3. Vad betyder retorik?
 4. Klassisk retorik består av tre delar; vilka? Och förklara dem.
 5. Uttrycket "röd tråd" kommer från grekiska mytologin; förklara.
 6. Vad menar Winston Churchill med: "Det finns inte så mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal."
 7. Varför ska man använda stilfigurer i ett tal? Ge exempel på en stilfigur som fungerar och redogör varför det fungerar.
 8. Hur kommer det sig att kroppen är viktig del i en talsituation? Ge exempel.
 9. Diskutera Winston Churchills citat: "Om du ska hålla tal bör du tänka 10% på vad du ska säga och 90% på hur du säger det."
 10. Vad gör ett tal framgångsrikt?

Winston Churchill - Mini Biography

Övning 3

Läsning: läs materialet och stryk under och skriv i marginalerna - ta användning av mina nyckelord för då blir urvalet bättre. Avsluta läsningen med att gå ihop i grupper då ni arbetar med frågorna: 1-3 i materialet.

Övning 4 (formulär)

 

Tala / Respons
 

När man bedömer tal kan man göra på olika sätt. Här är variant:

1. Röststyrka
2. Artikulation
3. Tempo
4. Pauser
5. Inlevelse
6. Publikkontakt
7. Kroppsspråk
8. Språk
9. Innehåll
10. Disposition
11. Allmän tydlighet
12. Argumentation

Skriv ut responsmallen i Word-format

 

Tala / Argumenterade tal
 

Se på: Dear Future Generations: Sorry och besvara följande frågor.

 1. Spontana reaktioner
 2. Vad handlar filmklippet om?
 3. Förstår du filmens budskap?
 4. Är detta ett argumenterande tal?
 5. Vad är tesen?
 6. Vilka är argumenten?

Se fler filmklipp

Tala / Grupparbete
 

Enbart vid lärarens rekommendation

Material för grupparbete - Google dokument.

Loggmaterial - Google formulär

 

Tala / Arbeta med tal
 

Fakta, övningar och uppgift är graderade i tre nivåer. Grön är grundnivå, orange är lite mer avancerad och röd är svårast.

 

Tala / Sajter
 
 1. Start: tala
 2. Diskutera
 3. Debattera
 4. 11 tips för talare
 5. Övning: Minital
 6. Nivåer: tala
 7. Monolog
 8. Sändare och mottagare
 9. Presentationstekniskt hjälpmedel
 10. Talaformulär

 

Tala / Frågor & svar
 

Klicka här för att läsa Frågor & och svar; FAQ .

 

Tala / Bra tal
 
  1. Miljöfrågan tas upp av en flicka på ett mycket bra och framför allt ett retoriskt mästerverk. (YouTube)
  2. Charlie Chaplins kända tal i filmen: Diktator ("spola" fram till 11:30-16:14). Och här är en annan varian med andra bilder. YouTube-klipp.
  3. Julia Gillard - Misogyny speech
  4. Göran Persson - "sköna uttalanden"
  5. Martin Luther King
  6. Prins Daniel tal till Victoria - bröllopet
  7. Emma watson - heforshe
  8. Jason Diakité
  9. Michelle Obamas tal om Donald Trump
  10. Oprah Winfreys tal på Golden Globe
  11. Student tal gällande vapenförbud i USA
  12. Bishop Michael Curry's FULL royal wedding sermon
  13. Martin Luther Kings "I Have a Dream" tal (1963)
  14. John F. Kennedys "Ask not what your country can do for you" tal (1961)
  15. Winston Churchills "We shall fight on the beaches" tal (1940)
  16. Nelson Mandelas tal vid frigivningen från fängelset (1990)
  17. Abraham Lincolns Gettysburg Address (1863)
  18. Malala Yousafzais tal vid FN:s generalförsamling (2013)
  19. Barack Obamas tal efter att ha vunnit presidentvalet (2008)
  20. Susan B. Anthonys tal om kvinnlig rösträtt (1873)
  21. Emma Gonzalezs tal om vapenvåld efter skolmassakern på Marjory Stoneman Douglas High School (2018)
  22. Steve Jobs "Stay Hungry, Stay Foolish" tal vid Stanford Universitys examensceremoni (2005)

Se kända (svenska) tal genom att klicka här .

Svenska retorik sällskapet

Har du förslag på bra tal som finns på nätet - mejla mig gärna dem så kanske jag lägger upp dem här så att andra elever kan ta del av dem.

 

Tala / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)