www.larare.at

Tala - Orange

Ett bra sätt att bli en bättre talare är att se hur andra gör. Precis som små barn lär man sig väldigt mycket av att härma därför ligger fokus här på talanalys.

När man analyserar tal kan man arbeta utifrån dessa frågor:

  1. Vad är bra med talet?
  2. Vad är mindre bra med talet?
  3. Varför, tror du/ni, väljer talaren just detta tonläge och vad präglar (formar) tilltalet (sättet att presentera ett innehåll) - varför väljer talaren att prata som han gör?
  4. Vilken effekt har tonläget / tilltalet?
  5. Hitta språkliga finesser (det som gör talet speciellt) - ge exempel på vilka stilfigurer som talaren använder sig av.
  6. Hur jobbar du med logos, patos och etos (bild)? Se filmklipp som förklarar begreppen: logos, patos och etos (YouTube)

 

Tala - Orange / Talanalys
 

Se ett tal och gör en enklare analys av det. Förslag på körschema

 1. Egen åsikt
 2. Typ av tal
  • Argumenterande
  • Informerande
  • Hyllning
 3. Mottagare
 4. Inledning
 5. Kronologi
 6. Omfång
 7. Kroppsspråk
 8. Publikkontakt
 9. Stilfigurer
 10. Avslutning

Kika gärna på följande analys av finesser som en talare använder:

6 Public Speaking Tips To Hook Any Audience

När du analyserar argumenterande tal vill jag att du ser till följande

 1. Tes(er)?
 2. Argument?
 3. Kontraargument?
 4. Stilfigurer?
 5. Vilken typ av argument används? logos-, patos eller etosargument?

Innan ni börjar vill jag att ni har koll på Argumentation , Stilfigurer och Tala .

 

Tala - Orange / Kända politiska tal
 

Jag tänkte att vi skulle kunna analysera politiska tal, vilka i regel är argumenterande och då för talaren en tes och lägger fram argument som styrker tesen. Därför vill jag att ni plockar ut en eller flera teser (max tre) som talaren för och vilka argument hen lägger fram.

1) Dr Martin Luther King (YouTube, 5:17) - Barack Obama (YouTube, se fram till 5:17). Jämför talarna och se speciellt till hur de väljer att tala och vilken effekt det har. Vilken typ av argument används: logos-, patos eller etosargument?

- Här kan du läsa Dr Martin Luther Kings tal och en analys

- Här kan du läsa Barack Obamas tal

2) Gibberish: Charlie Chaplin (YouTube, 5:00) - Adolf Hitler (YouTube, spola fram till 2:00-3:00) - Charlie Chaplin (YouTube, 3:54)

Charlie Chaplins andra tal i skrift: engelska eller svenska (textfil)

här kan du se variant 1, variant 2 eller variant 3 (YouTube) som berör med hjälp av aktuella bilder. Vad händer när man för in musik och bild? Är det logos-, patos eller etosargument?

Lyssna: Charly - Original Mix med Animal Trainer (Spotify)

3) Lyssna till Olof Palme: Demokrati och människovärde (1975) (YouTube, 2:24) eller se Olof Palme: Därför är jag demokratisk socialist (YouTube, 3:57) och ställ Palmes tal emot Fredrik Reinfeldt (YouTube, 5:25). Se speciellt till hur talaren väljer att tala och vilken effekt det har. Se också till kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vilken typ av argument används: logos-, patos eller etosargument?

Läs mer om Dr Martin Luther King , Barack Obama , Charlie Chaplin , Adolf Hitler , Olof Palme och Fredrik Reinfeldt på Wikipedia om du vill lägga in biografisk fakta (fakta om talarens liv och erfarenheter) i din analys. Intressant: gibberish .

Övningen kan läggas upp på olika sätt:

 1. Ett seminarium där man presenterar sin talanalys. På så vi får alla ta del av det analytiska förhållningssättet.
 2. Metaövning vilket betyder att du granskar ett tal och presenterar det som ett tal: ett tal om ett tal - det är det som är "meta".
 3. En skriftlig inlämning på ca 500 ord.
 4. Grupparbete där man utgår ifrån följande material

 

Tala - Orange / Fördjupning: Debatt
 

Klicka här .

 

Tala - Orange / Retorikfördjupning
 
  1. Retorikkompendium (läraren har tillgång till dokumentet)
  2. Retorikbok på webben
  3. Att hålla tal - handledning på nätet

Förslag på övning - för lärare Lösenordsskyddat

 

Tala - Orange / Olof Palme
 

Lyssna till Olof Palme: Demokrati och människovärde (1975) (YouTube, 2:24) eller se Olof Palme: Därför är jag demokratisk socialist (YouTube, 3:57) och diskutera vad som gör talen bra. Därefter jämför ni innehållet i talen ovan med talet nedan:

"Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig funnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta.

Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt.

En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen - på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken.

Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blossa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läks. De flesta av oss människor har ett behov att hävda oss gentemot andra. Och då står fördomen mot den avvikande - utlänningen, främlingen - till förfogande som en sista skans."

Radioanförande, 25 december 1965. Källa: Palme, Olof, Politik är att vilja, Stockholm : Prisma, 1968, s. 64-65.

Avslutningsvis lyssnar ni till Talet som återges till musik på gruppen The Latin Kings skiva Mitt Kvarter under namnet Fördomar 2 (YouTube). Vad händer när man sätter till musik?

Extra: jämför låten ovan med The Greatest Speech Ever Made (YouTube) av Charlie Chaplin (med musik och bild). Vilka bilder skulle vi kunna lägga in i Fördomar 2 (YouTube)?

 

Tala - Orange / Styrdokument
 

Kunskapskrav

Kurs

 

Tala - Orange / Lärarhandledning
 
Klicka här Lösenordsskyddat

 

Tala - Orange / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)