www.larare.at

Röd tråd

- -

I denna sajt tänkte jag redogöra för vad en "röd tråd" är för något; det är alltså något mer än en röd tråd, men begreppets ursprung däremot kommer från den grekiska mytologin där kung Theseus hittar ut ur Minotaurens labyrint på Kreta genom att lägga ut en röd tråd när han gick in. Ett tema som H.C. Anderssen bygger vidare på i Hans och Greta och där tråden är utbytt; först mot brödsmulor och därefter kiselstenar. Men själva användningen i skrivande har en annan innebörd: att det finns en osynlig röd tråd i texten som läsaren kan följa. Alltså hänger textens delar ihop med hjälp av den röda tråden. Genom att lägga in kopplingar mellan satser, meningar och stycken skapas ett sammanhängande flöde: alltså texten har en röd tråd.

Oavsett vilken typ av text du skriver så är det alltid viktigt att ha en röd tråd. Innan du börjar skriva bör du fundera på vad syftet med texten är och vad den ska ha för huvudämne. Då får du en uppfattning om den röda tråden och kan bygga texten kring den. Som man kan se i exemplen nedan är det ofta ganska klart vad som ska vara den röda tråden i texten, men det är alltid bra tänka på att hålla sig till den och inte ta in på för många sidospår.

Ibland är den röda tråden inte uttryckt bokstavligt utan är något som man som läsare måste kunna läsa mellan raderna för att förstå.

Exempel på röd tråd:

Krönika: Den händelse du har valt att kommentera och framför allt det mer övergripande ämne som den har fått dig att vilja kommentera upprepas men med hjälp av skilda perspektiv och olika formuleringar.

Recension: Vad du tyckte om verket och varför upprepas men med hjälp av skilda perspektiv och olika formuleringar.

Labrapport: Experimentet som du har utfört och resultatet upprepas men med hjälp av skilda perspektiv och olika formuleringar.

Referat: Teman i de verk du ska referera upprepas med hjälp av olika formuleringar.

Essä: Det ämne du har valt att diskutera upprepas men med hjälp av skilda perspektiv och olika formuleringar.

Läs mer om: Rema-tema-bindning, Textbindning, Konjunktioner, Läsarvänlighet och Läsa mellan raderna

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)