Joni Stam

-

jst17@skola.falun.se (jobb) - till den här adressen kan du skicka allt som har med skola att göra

jonistam@hotmail.com (privat) - till den här adressen skickar man privata mejl som inte har något med skolan att göra.

 

 

Joni Stam / Pedagogisk vision
 

Riktlinjer inom min pedagogiska verksamhet är:

 • De fem inlärningskanalerna:
  1. lyssnandet
  2. skrivandet
  3. läsandet
  4. talandet
  5. reflektion
 • Assimilation och accommodation
 • Motivation
  • Engagemang
  • Förväntningar
 • De fem viktiga förmågorna:
  1. analysförmåga
  2. kommunikativ förmåga
  3. metakognitiv förmåga
  4. förmåga att hantera information
  5. begreppslig förmåga
 • Formativ bedömning
 • Processinriktad undervisning
 • Det webbaserade lärandet

Läs mer om pedagogik och min pedagogiska ambition här .

 

Joni Stam / Min roll som IKT-pedagog
 

IKT-pedagogik .

 

Joni Stam / Rutiner i mitt arbete som lärare
 

Klicka på: Rutiner för att läsa om hur jag arbetar som lärare. Denna sajt är antingen för skolledare som vill se hur jag arbetar, för kollegor för att kunna diskutera pedagogiska frågor och så är det en bra sajt för dem som är nya som lärare och vill läsa om en lärares förhållningssätt till sitt arbete och uppdrag.

 

Joni Stam / Mitt uppdrag som svensklärare
 

Jag tänkte inleda med en redogörelse över min relation till styrdokument som centralt innehåll och kunskapskrav. Därefter kopplar jag det till kursen Svenska. Sedan ska detta härledas till eleven.

Min heliga skrift i en kurs är alltså dess centrala innehåll och kunskapskrav (som Skolverket formulerat). När jag ”bygger” mina kurser måste jag ta hänsyn till centralt innehåll och när jag bedömer och sätter betyg måste jag finna belägg i kunskapskraven; detta är fundamentet (grunden) för min lärarverksamhet. Detta kan av vissa anses hämma kreativiteten, men jag ser det som tydliga ramar som jag ska förhålla mig till.

Jag har delat upp kursen Svenska i olika moment och med hjälp av mina övningar och examinationsuppgifter inom dessa undervisar och testar jag eleven.

En svenskkurs är mycket mer än bara ”kunna skriva”, men själva skrivandet är en förutsättning för allt. Vad gäller skrivhantverketfinns inga genvägar eller "quick fixes" utan det handlar i grund och botten om att läsa och skriva mycket och framför allt jobba med texter genom att för det första bearbeta dem så de blir bättre och för det andra se hur andra skriver och härma dem som skriver bra; ett litet barn lär sig gå genom att för det första vilja gå (motivation, se andra gå (härma) och därefter öva på att gå (successiv utveckling) för att slutligen gå själv (förvärvade kunskaper används). Och när du lärt dig gå vill du genast lära dig gå bättre för att därefter kunna gå snabbare och till och med springa. Mitt jobb är att lära dig springa! Och om du inte förstår metaforen: mitt jobb är alltså att lära dig skrivhantverket, men om jag ska lyckas måste du vara tillräckligt motiverad, jobba med din egen kunskapsutveckling genom att lägga tid på övningarna och därefter använda dig av dina kunskaper för att klara av examinationsuppgifterna samt bli en bättre skribent och framför allt bredare utifrån ett kunskapsperspektiv.

Jag strävar också efter att nå ämnesförtrogenhet och ämnesdidaktisk medvetenhet samt ständigt utveckla och fördjupa min kunskapsbank och mitt lärande.

Jag strävar efter att förstå, nå och etablera ett lärande.

Jag strävar efter glädje i lärande

Läs mer om: Skrivhantverket , Motivation , Metaforen , Övningar och uppgifter

 

Joni Stam / Mitt uppdrag som filosofilärare
 

All filosofi börjar med frågor och min roll som filosofilärare är främst majeutiskoch jag vill att eleven själv ska förstå att tänkandet inte ska följa regler utan det handlar om att systematisk tillägna sig information som ska användas vid vidare tankeverksamhet. Filosofi innebär alltså att ställa frågor och tänka och det ska eleven göra men min handledning förstås, men utan att jag ska styra alltför mycket.

Läs mer om: Majeutik ,

 

 

Joni Stam / Förstelärare
 

Läs om försteläraretjänsten och min ansökan

 

Joni Stam / Utbildning
 

 

Joni Stam / Behörighet
 

Jag är behörig att undervisa i följande kurser:

 • Svenska
  • Svenska 1, 100p (SVESVE01)
  • Svenska 2, 100p (SVESVE02
  • Svenska 3, 100p (SVESVE03)
  • Litteratur, 100p (SVELIT0)
  • Retorik, 100p (SVERET0)
  • Skrivande, 100p (SVESKR0)
 • Filosofi
  • Filosofi 1, 50p (FIOFIO01)
  • Filosofi 2, 50p (FIOFIO02)
 • Mental träning, 100p (HALMEN0)
 • Information och kommunikation
  • Information och kommunikation 1, 100p (INFINF01)
  • Information och kommunikation 2, 100p (INFINF02)
 • Journalistik, reklam & information, 100p (MEEJOU01)
 • Konst och kultur
  • Film och TV-kunskap, 100p (KOSFIL0)
  • Konstarterna och samhället, 50p (KOSKOS0)
  • Kultur och idéhistoria, 100p (KOSKUL0)
  • Samtida kulturuttryck, 100p (KOSSAT0)
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p (HUMHUM00S)
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, 50p (HUAHUM00S)

Har undervisat i följande kurser:

 • Psykologi A, 50p
 • Psykologi B, 50p
 • Psykologi 1, 50p (PSKPSY01)
 • Historia A, 50p
 • Historia 1a1, 50p (HISHIS01a1)

Alltså: jag är behörig i: SVESVE01, SVESVE02, SVESVE03, SVELIT0, SVERET0, SVESKR0, FIOFIO01, FIOFIO02, KOSFIL0, KOSKOS0, KOSKUL0, KOSSAT0, HUMHUM00S och HUAHUM00S.

Och har undervisat i: HALMEN0, INFINF02, MEEJOU01, PSKPSY01 och HISHIS01a1

 

Joni Stam / Kursintyg
 

 

Joni Stam / Arbetslivserfarenhet (skola)
 
 • Gymnasielärare i Svenska 1 och Religion 1 (Bygg- och Elprogrammet) på Lugnetgymnasiet
 • Gymnasielärare i Svenska 1 (Samhällsprogrammet och Handelsprogrammet), Svenska 2 (Ekonomiprogrammet), Journalistik, reklam & information 1 (Samhällsprogrammetprogrammet) och Mental träning (Individuellt val) på Hagagymnasiet.
 • Gymnasielärare i Svenska 1 (Ekonomiprogrammet), Svenska 2 (Handelsprogrammet), Psykologi 1 (Samhällsprogrammetprogrammet), Information och kommunikation 2 (Handelsprogrammet) och Mental träning (Individuellt val) på Hagagymnasiet.
 • Gymnasielärare i Svenska 1 och Svenska 3 på Estetprogrammet, Lugnet och Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 på vuxenutbildningen GyVux. Webbredaktör på Falu kommun med ansvar för Lugnet gymnasiet.
 • Pedagogisk ledare, IT-pedagog och gymnasielärare i Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 på vuxenutbildningen Falu GyVux
 • Gymnasielärare i Svenska 1, Svenska 2, Historia 1a1, Psykologi A och Psykologi 1 på Kristineskolan och Lugnetgymnasiet, Falun (pedagogisk rekommendation - pdf)
 • Gymnasielärare (med mentorskap) i Svenska 1, Svenska B, Psykologi A och Psykologi 1 på Lugnetgymnasiet, Falun (rekommendation - pdf)
 • Gymnasielärare (med mentorskap) i Svenska 1, Svenska B, Psykologi A och Psykologi B på Mikael Elias Teoretiska, Falun (pedagogisk rekommendation - pdf)
 • Gymnasielärare i Svenska 1 och Svenska B på Hushagsgymnasiet, Borlänge (tjänstgöringsbetyg - pdf)
 • Gymnasielärare (med mentorskap) i Svenska A, Svenska B och Historia A på Björkhagsskolan, Hofors (tjänstgöringsbetyg - pdf)
 • Vikarie på gymnasiet i ämnena Samhällskunskap och Kost & Hälsa på Lugnetgymnasiet, Falun
 • Vikarie i alla ämnen på grundskolan (1-6) - Gruvrisskolan, Östra skolan och Främbyskolan (klasslärare), Falun
 • Fritidsledare & resurs på grundskolan (1-6), Stockholm (dokument - pdf)
 • Vikarie på Lärarjouren, Stockholm (dokument - pdf)

  En mer utförlig CV finns här: Jonis CV .

 

Joni Stam / Rekommendationer
 

 

Joni Stam / CV
 
 • Klicka här ' för att komma åt den digitala versionen.
 • Klick här för pdf-versionen
 • Klicka här för att komma åt den i Word-format

Läs mer om mina kompetenser på LinkedIn: Joni Stam - kort summering från sajten: pdf - 17/4-2017

 

Joni Stam / Arbetsansökningar
 

Personligt brev till Dalarnas Högskola (pdf) 2017

Arbetsansökan

Ansökan till Högskolan Dalarna och personligt brev (pdf) 2015

Ansökan till Aspirantutbildningen i Dalarna (HT16)

Ansökan till förstelärare i Falu gymnasium 2013 (Word-format)

Ansökan till förstelärare på Hagströmska 2016 (Word-format)

 

 

Joni Stam / Inspelade lektioner
 

Klicka här: Inspelade föreläsningar .

 

Joni Stam / Insändare
 

Vantrivsel i skolkuturen

 

Joni Stam / Artikel i anknytning till ett författarbesök

Gustaf Norén

 

 

Joni Stam / Elevkommentarer
 

Klicka på: Elevkommentarer .

 

 

Joni Stam / Kursutvärderingar
 

Många skolor som jag jobbat på har haft centrala utvärderingar som antingen fylldes i på webben eller lämnades in till skolledningen. Jag började scanna in egna utvärderingar HT2012. VT2013 testade jag en variant på nätet - underlaget blev inte lika tydligt och sedan låstes materialet till dataprogrammet om man inte köpte en premium-variant. HT2013 återinförde jag mitt "gamla" system och tänker fortsätta med det tills jag finner ett bättre system. HT14 och VT15 testade jag Google formulär, men det blev inte heller så bra som jag hade förväntat mig

Elevutvärderingar

 

Joni Stam / Planering
 

Här kan du se hur jag lagt upp mina kurser: tidigare planering . Observera att länkarna i de äldre planeringarna inte längre fungerar.

 

Joni Stam / Uppsägning
 

Under mitt yrkesverksamma liv som lärare har jag sagt upp mig två gånger och båda gångerna från gymnasieskolor i Borlänge. Först från Hushagsgymnasiet 2011 då jag tyckte att arbetsbördan var för hög och kollegiet var trötta och klagade på allt; mest eleverna. Därefter från Hagagymnasiet 2016 då jag skrev följande till skoledningen: uppsägning och skäl till uppsägning i mitt brev till gymnasiechefen.

 

Joni Stam / www.larare.at i medierna
 

På våren 2013 åkte jag till Stockholm för att tävla med min webbplats i Innovativa lärarpriset 2013. Äntligen skulle jag kunna visa mitt arbete för en större publik. Tyvärr gick jag inte vidare till final, men det var en lärorik erfarenhet.

Jag presenterade också larare.at på TeachmeedMitt2 i Falun 25 mars 2013. Arrangör Pedagogiskt utvecklingscentrum vid Högskolan Dalarna.

 

Joni Stam / Ett axplock av Jonis arbeten
 
 1. Ledarskap
 2. Handledning
 3. Hjälp till elever
 4. Klassrummet
 5. Rutiner i mitt arbete som lärare
 6. Bedömning
 7. Flexibelt lärande
 8. Språkstatistik
 9. Pedagogik (mycket omfattande material)
 10. Pedagogisk tanke på GyVux
 11. Pedagogisk utveckling
 12. Nätbaserat lärande (NGL)
 13. Digitala resurser
 14. Google-verktyg
 15. Marknadsföring

 

Joni Stam / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2010)