www.larare.at

Tala - grön

Denna sajt är anpassad och riktar sig främst till de som läser svenska på grundläggande nivå. Kan också användas av dem som behöver repetera grunderna i att tala.

 

Tala - grön / Samtala
 

Läs samtala (s.08 - s.17) i Insikter i svenska av Harstad & Tanggaard (lösenord krävs)

    • Transkribera
    • Intervju
    • Återkoppling
    • Turtagning
    • Lyssna

Diskutera nyckelorden med en eller flera klasskamrater. Förklara inte bara vad ordet betyder utan koppla det till det du läst och utveckla resonemanget.

Eller använd följande diskussionsunderlag: diskutera

 

Tala - grön / Nivå 1
 

Första nivån innebär att man får pröva stå inför andra och tala. Dessa övningar är till för de elever som har scenskräck eller har i övrigt väldigt svår med muntliga framställningar.

Övningar:

Att tala - högläsning

Tre saker som är jag (bild)

Håll ett minital

Presentation av sig själv och en klasskamrat

 

Tala - Orange / Argumenterande tal
 

Lär dig mer om argumentation

Hjälp när du ska hålla argumenterande tal (läraren har tillgång till dokumentet)

 

Tala - grön / Lärarhandledning
 
Klicka här Lösenordsskyddat

 

Tala - grön / Kunskapskrav
 

Svenska 1: E1, C1, A1

 

Tala - grön / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)