www.larare.at

Tala - Röd

Retorik handlar om så mycket mer än att göra bra ifrån sig när man står och talar inför en grupp. Retorik är snarare ett kraftfullt verktyg som är användbart när du vill få andra att fatta ett beslut som går i linje med dina önskemål och målsättningar. Grundläggande retorikkunskaper ger dig möjlighet att påverka.

Det finns ett stort antal tekniker och knep som kan tillämpas när man vill ha genomslagskraft i sitt budskap, men det är också viktigt att våga vara sig själv fullt ut, att bjuda på sin personlighet.

Ett vanligt retoriskt misstag är att man fokuserar för mycket på det man ska säga - fokusera istället på hur du ska säga det! Ett annat misstag är att man inte tar hänsyn till mottagaren; många glömmer bort att göra en grundläggande målgruppsanalys, vilket gör att budskapet inte är helt anpassat utifrån åhörarna och därmed missar man målet.

Det finns inga genvägar till att bli en bra retoriker. Om du vill bli en riktigt vass retoriker måste du naturligtvis tillvarata varje möjlighet att praktisera dina nyvunna kunskaper; håll tal! Ofta! Man t.ex. praktisera retorik i vardagen, exempelvis när du vill övertala dina klasskamrater att hänga med dig och äta sushi istället för att gå till pizzerian. Som med all annan inlärning så ger övning färdighet.

Ett tips som hjälper dig att få åhörarnas förtroende är att sträva efter att söka och behålla ögonkontakt med dina åhörare. Om du använder powerpointbilder är detta extra viktigt då du måste styra fokus. Få dem att fokusera på dig, det är du som övertygar, dvs använd inte för många bilder eller för mycket text.

Källa

 

Tala - Röd / Klassisk retorik
 

För två tusen år sedan var retorik det viktigaste skolämnet och kunskaper i ämnet möjliggjorde karriär. Inom politiken var det ytterst viktigt att behärska talekonsten för där handlar det om att övertyga. Den atenska demokratin behövde vältalare.

Konsten att tala kan av vissa uppfattas som "skenverk", speciellt om man utgår från den välkända devisen (mottot): "Det är inte vad du säger utan hur du säger det som räknas" är kanske krass, men överensstämmer ibland med verkligheten.

I Antiken fanns det tre typer av tal (talgenrer) som man tränade på

  1. Rättegångstalet
  2. Politiska talet
  3. Lovtalet

Undervisningen skedde i fem steg

  1. Argumentation
  2. Disposition
   • Inledning
   • Berättelse
   • Framställning
   • Argumentation
   • Avslutning
  3. Språket
  4. Minnesteknik
  5. Framförandet

Ett tal skulle innehålla följande aspekter (3)

  1. Att behaga (Delectare)
  2. Att röra (Movere)
  3. Att undervisa (Docere)

Arbetsgången för en talare brukade se ut på följande vis (5)

  1. Att finna (Inventio)
  2. Att planera (Dispositio)
  3. Att formulera (Elocutio)
  4. Att minnas (Memoria)
  5. Att framföra (Actio)
  • Bonus: Att förstå (Intellectio)
  • Bonus: Att korrigera (Emendatio)

Bild: Logos, patos och etos

Se filmklipp som förklarar begreppen: logos, patos och etos

Läs Retorik som skolämne

 

Tala - Röd / Fördjupning
 
  1. Retorikkompendium
  2. Retorikbok på webben
  3. Att hålla tal - handledning på nätet
  4. Bildspel: Retoriska verkningsmedel

Förslag på övning - för lärare (lösenord krävs)

 

Tala - Röd / Informationshantering
 

Variant 1. Bearbeta fakta: jobba med Wikipedia som källa (klicka här). Plocka ut nyckelord, skapa kortare sammanfattningar - ta hjälp av följande sajter: Läsförståelse och Faktaläsning.

Variant 2. Diskutera följande nyckelord i mindre grupper (använd dig av webben)

 • Övertyga
 • Definiera
 • Antiken
 • Aristoteles
 • Platon
 • Analys
 • "Retoriken uppfanns sålunda inte, utan upptäcktes"
 • Cicero
 • Propaganda
 • Analytiska verktyg
 • Den litteraturinriktade retoriken kontra den klassiska retorikens grundprinciper tillämpad på all kommunikation
 • Retoriken som bländverk (innehållslöst språk)
 • Övertalning kontra övertygande
 • Den retoriska triaden (Logos, patos och etos)

Diskutera nyckelorden i din grupp. Förklara inte bara vad ordet betyder utan koppla det till det du läst och utveckla resonemanget. Vet du inte vad nyckelord betyder - klicka här.

Variant 3. Skapa en egen Wikipediasida utifrån ordet: Retorik (ca 500 ord) - använd enbart följande källa - ta hjälp av följande sajter: Läsförståelse och Faktaläsning..

 

Tala - Röd / Radioprogram
 

Lyssna på radioprogram (klicka här)- diskutera i mindre grupper som presenterar resultatet i helklass.

 

Tala - Röd / Stilfigurer
 

Lär dig de olika stilfigurerna

 

Tala - Röd / Monolog
 

Håll en monolog inför publik i ca 5 minuter. Ta hjälp av Monolog.

 

Tala - Röd / Argumenterande tal
 

Lär dig mer om argumentation

Hjälp när du ska hålla argumenterande tal.

 

Tala - Röd / Fem U:n
 

Sven Sigling, som driver företaget Anafor Retorik har skapat en retorikmodell som bygger på fem U:n:

 1. Utgångspunkt: Börja med att definiera målgruppen och deras situation och syftet för det du ska säga. Vad ska de känna och göra efter att de lyssnat på dig?
 2. Urval: Nu är det dags att välja vad du ska säga, att göra ett urval av fakta. Exempel är väldigt bra. Satsa på att lyfta fram något som åhörarna kan relatera till.
 3. Upplägg: Här väljer du i vilken ordning du ska framföra ditt budskap, när du ska säga vad och vilken struktur du ska ha på ditt framförande.
 4. Uttryck: Handlar om hur du uttrycker dig, hur du formulerar ditt budskap. Ditt val av språkstil kan göra stor skillnad för genomslagskraften i ditt budskap. Här kommer de retoriska stilfigurerna in, t.ex. tretalet, retoriska frågor, metaforer osv
 5. Utförande: Dags att välja de hjälpmedel som kan bidra till att förstärka ditt budskap, exempelvis Powerpoint. Tänk på hur du utnyttjar scenen och lokalen men viktigast är hur du utnyttjar dig själv som en megafon med ditt kroppsspråk, din röst, tonläge och röstläge.
Källa

Bildspel: Retorikmodell: fem "U"

 

Tala - Röd / Examinationsuppgifter
 

Du ska hålla ett muntligt föredrag inför dina klasskamrater efter att du införsskaffat kunskap om hur man håller ett framgångsrikt tal. Använda fakta från denna webbplats.

Röd 1 - Håll ett tal om ett tal - koppla till tio tips för talare och Kända tal

Röd 2 - Pararbete: ha en debattdiskussion - koppla till tio tips för talare, Diskutera och Debatt

Röd 3 - Håll ett valfritt tal och använd dig av en tydlig disposition (ordning) och få in minst 5 stilfigurer i ditt tal - koppla till tio tips för talare, Diskutera och Hålla tal

Röd 4 - Håll ett argumenterande tal och använd dig av en disposition (ordning) tagen från den klassiska reotiriken och få in minst 6 stilfigurer i ditt tal - koppla till tio tips för talare, Historia - klassisk retorik, Diskutera och Hålla tal

Röd 5 - Håll ett tal (valfritt mellan Röd 1 - Röd 4) och gör prov i Stilfigurer 1 eller prov i Stilfigurer 2 och test i Klassisk retorik

Svenska 3: Skriva en debattartikel och hålla ett argumenterande tal i aknytning till debattartikeln

 

Tala - Röd / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)