Ordlista (Uppdaterad: )

Aktuell = intressant just nu

Analys = Att analysera innebär att dela upp ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig och via delarna dra en övergripande slutsats.

Berättelsen mitt = Detta uttryck är en egen konstruktion och betydelsen omfattar många andra termer som man använder inom analys (peripeti, klimax, kulmination). Genom att se till den viktigaste scenen (händelsen) i berättelsen eller se till den mest betydelsebärande scenen i berättelsen; alltså försök hitta den punkt i berättelsen som har mest betydelse eller är mest spännande. Här tycker man olika, så utgå från din personliga uppfattning.

Berättelsens slut = Är det när texten tar slut eller är det när huvudpersonen dör? När tycker du att berättelsen tar slut? Här tycker man olika, så utgå från din personliga uppfattning.

Citera = återge (ordagrant) vad som står: skriv av och använd citationstecken (tex. "Jag är bra").

Generalisering = dra slutsatser av (ny) kunskap: input

Idiomatiska uttryck = uttryck/talesätt som är vanliga inom ett visst geografiskt eller språkligt område. Om man tolkar uttrycket bokstavligt blir det knas.

Informell = vardaglig

Kärnfull beskrivning = kort formulering som har ett stort innehåll

Metafor = En omskrivning som förtydligar innehållet på ett raffinerat (snyggt och välgjort) sätt. För att verkligen förtydliga att jag älskar min fru säger jag: "Du är en ros" - jag överför alltså rosen skönhet på min fru. Lägger jag in ett "som" i uttrycket: "Du är som en ros" så tappar uttrycket lite i kraft då det inte längre är en metafor utan en liknelse. Läs mer om metaforen.

Neutral = tar inte ställning - väljer inte sida

Nyckelord = betydelsefulla ord tagna ur den text du är satt att läsa. Kan också vara flera ord som man kan slå ihop genom att använda citationstecken. Dessa ord är till hjälp när du ska minnas eller återberätta en texts innehåll. De ord och meningar som du väljer är nycklar in i texten - nycklar som öppnar för förståelse. Ordet bil är ett nyckelord om texten handlar om bilar eller bilen har en viktig roll i berättelsen/texten. Ordet bil är inget nyckelord om det inte har stark förankring till texten.

Officiellt innehåll = information som alla har tillgång till

Plagiat = ("illegal") kopia

Recensera = Bedöm/skildra en källa/text/film - utgå från din upplevelse)

Referera = att återge något (utgå från källan/texten/filmen - inte dig själv)

Reflektion = Att tänka noggrant eller djupt. Synonymt med eftertanke och begrundan.

Subjektiv = personlig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011) 2013