www.larare.at

Portfolio: Psykologi 1

Det som främst kommer att bedömas är kunskaper i följande teman: psykologins historia, kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, arvets och miljöns betydelse och livsvillkor och hälsa.

Genomför en analys eller fallbeskrivning där du granskar ett eller flera beteenden utifrån

Anknyt till känslor och tankar och utgå ifrån en holistisk syn på människan.

Se till arvets och miljöns betydelse (det psykodynamiska perspektivet).

Förklara individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa och ohälsa utifrån någon eller några inriktningar. 

Se också till hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ge exempel på det och relatera till egna erfarenheter.

 • Analysen/fallbeskrivningen ska innehålla en kortare redogörelse av ett eller flera beteenden, reaktion som anknyter till beteendet och beteendets och reaktionernas konsekvenser. 
 • Analysen/fallbeskrivningen ska innehålla en kortare redogörelse av de olika psykologiska inriktningarnas innebörd och historia. 
 • I analysen/fallbeskrivningen ska du anknyta till känslor och tankar hos både personerna i fallbeskrivningen och hos dig själv. 
 • Analysen/fallbeskrivningen ska innehålla relevanta begrepp (förslagsvis minst 25 av följande nyckelord) som också bör definieras.
 • Analysen ska innehålla både fakta och egna åsikter och det ska tydliggöras med hjälp av korrekt och tydlig källhänvisning.
 • I analysen ska ca fem viktiga personer inom psykologin nämnas.

Filmklipp (Youtube)

 

Portfolio: Psykologi 1 / 50 Nyckelord
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
  50 nyckelord som är användbara när man jobbar med psykologi.

 

Portfolio: Psykologi 1 / Viktiga personer
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 1. Sigmund Freud
 2. Ivan Pavlov
 3. B. F. Skinner
 4. Charles Darwin
 5. Jean Piaget
 6. Carl Rogers
 7. Carl Gustaf Jung
 8. Jacques Lacan
 9. Stanley Milgram
 10. John B. Watson
 11. Margaret Mead
 12. Jane Goodall
 13. Desmond Morris
 14. Abraham Maslow
 15. Richard Dawkins
 16. R.D. Laing
 17. Benjamin Spock

Läs mer om viktiga personer inom psykologi

 

Portfolio: Psykologi 1 / Alternativ

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Förslag på annan typ av examination: Sju frågor, kalkyl-konceptet och Gruppresentation.

 

Portfolio: Psykologi 1 / (4)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 1 / (5)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 1 / (6)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 1 / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under Stödmaterial. Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar.

När eleven gjort en examination länkar hen till den. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart. Eleven lämnar alltså in ett skolarbete genom att länka till det och länken ska ligga i portfolion.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

 

Portfolio: Psykologi 1 / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)