www.larare.at

Språkgranskning

 

Språkgranskning / Granskning - korrektur
 

Här försöker jag bena ut skillnaderna mellan språkgranskning och korrekturläsning.

Korrekturläsning är ytlig. En sista granskning av text. När man korrekturläser ser man till att texten är korrekt; man kontrollerar…

 • att stavningen är rätt
 • att skiljetecken skrivs korrekt
 • att sifferuttryck skrivs på rätt sätt
 • att det inte finns några syftningsfel
 • att förkortningar skrivs korrekt och konsekvent.

Språkgranskning går på djupet. Vid språkgranskning ska texten vara begriplig, genom att den…

 • fyller sitt syfte
 • är anpassad till de tänkta mottagarna
 • passar sitt sammanhang (var den ska publiceras)
 • flyter på bra
 • hänger ihop logiskt
 • är tydlig och korrekt.

För att uppnå det här måste man ofta förändra texten.

Man behöver se till...

 • dispositionen, skriva nya rubriker och dela upp texten i fler stycken – så att texten hänger ihop och är lätt att följa med i.
 • meningsbyggnaden och dela upp långa meningar i flera meningar – så att texten blir lättare att läsa.
 • ordval och förenkla uttryck – så att texten får en annan stil, blir lättare att förstå och passar sitt syfte.

 

Språkgranskning / Innan inlämning
 

Innan du lämnar texten ifrån dig för korrektur vill jag att du ser över...

 

Språkgranskning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)