www.larare.at

Politisk debatt

Ämnesövegripande med Samhällskunskap. Genom att kombinera svenska och samhällskunskap i detta ämnesövergripande arbetsmaterial får eleverna en bredare och mer helhetsorienterad förståelse för demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att arbeta med texter, analyser och diskussioner i båda ämnena utvecklar eleverna sin läsförståelse, skrivfärdigheter, kritiska tänkande och kunskap om samhället och dess utmaningar.

 

Politisk debatt / Formellt upplägg
 

Titel

"Demokrati och Mänskliga Rättigheter: En Ämnesövergripande Undersökning i Svenska och Samhällskunskap"

Syfte

Syftet med detta arbetsmaterial är att ge eleverna en djupare förståelse för begreppen demokrati och mänskliga rättigheter genom att koppla samman ämnena svenska och samhällskunskap. Eleverna kommer att utforska centrala innehåll i båda ämnena och tillämpa sina kunskaper genom att analysera texter, diskutera samhällsfrågor och uttrycka sig skriftligt och muntligt.

Centrala innehåll

Svenska

  • Läsa skönlitteratur och sakprosa för att utveckla kunskaper om samhället, individen och mänskliga rättigheter.
  • Skriva olika typer av texter med fokus på argumentation och åsiktsbildning.
  • Diskutera och analysera texter utifrån samhällsperspektiv.

Samhällskunskap

  • Demokrati, politik och mänskliga rättigheter som grundläggande principer i ett samhälle.
  • Funktion och betydelse av demokratiska institutioner och organisationer.
  • Samhällsförändringar och hur individer och grupper kan påverka samhället.

 

Politisk debatt / Arbete
 

Introduktion (Svenska):

Diskutera begreppen demokrati och mänskliga rättigheter.

Läs och analysera texter och berättelser som lyfter fram frågor om rättvisa och mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter (Samhällskunskap):

Utforska och analysera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Diskutera och reflektera över viktiga mänskliga rättigheter och deras betydelse i dagens samhälle.

Demokrati och politiska system (Samhällskunskap):

Undersök olika demokratiska system och institutioner i världen.

Diskutera och analysera fördelar och utmaningar med demokrati.

Debatt och åsiktsbildning (Svenska):

Skriv argumenterande texter om aktuella samhällsfrågor och mänskliga rättigheter.

Organisera en klassdebatt där eleverna framför sina åsikter och argument.

Avslutning (Svenska och Samhällskunskap):

Reflektera över lärandet och sammanfatta vad eleverna har lärt sig om demokrati och mänskliga rättigheter.

Presentera en kreativ produkt (t.ex. en broschyr, en affisch eller en digital presentation) som sammanfattar viktiga aspekter av ämnesövergripande arbete.

 

Politisk debatt / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)