www.larare.at

Läsa och arbeta med texter

Vi lever i ett samhälle där information och informationsförmedling har blivit allt viktigare. Detta medför att textförståelse och textproduktion har blivit viktigare än någonsin tidigare. Genom att se till olika genrer och bekanta sig med flera olika texttyper förstärks både din läsförståelse och ditt eget skrivhantverk.

Vi lever i ett konkurrenssamhälle och hänger man inte med ramlar man av. Behärskar du inte texthantering så kommer du att bli omkörd. Har du koll på text och textproduktion så kan du påverka din omgivning.

Efter detta moment ska du visa att du kan:

 • genrebestämma texter
 • känner till de olika texttyperna
 • klarar av att läsa och förstå olika typer av texter (genrer)
 • kan bearbeta texter
 • med enkla medel kan delge (förmedla) en texts innehåll
 • vara textkritisk

Läs mer om: Tyst läsning

 

Läsa och arbeta med texter / Fakta
 

Underlag: Bok och Webb, andra upplagan s.174 - s.210.

Det finns väldigt många olika sätt att skriva en text på. Det gäller att få sina läsare att förstå och det gäller att nå andra med hjälp av just din text. Detta kräver mottagaranpassning: alltså, man skriver målmedvetet och anpassar textens utformning efter en tänkt läsare.

 • Dialog (tala med andra)- monolog (tala till andra):
 • Skrivhantverk: Kunskapen att använda skriften för att utrycka sig
 • Från uppslag till idé: många bäckar små
 • Skrivprocessen: strukturerat skrivhantverk
 • Sambandet mellan olika ord, meningar och stycken:
 • Disposition: ordning i texten
 • Stoff: material som man använder sig av i sitt textskapande
 • Röd tråd: hålla sig till ämnet

 

Läsa och arbeta med texter / Nyckelord
 

  Nivå 1

  1. "sökläsa"?
  2. "sovra"?
  3. "ingress"?
  4. "yttrandefrihet"?
  5. "fiktion"?
  6. "tema"?
  7. "skumläsa"?
  8. "censur"?
  9. "motiv"?
  10. "intrig"?

  Nivå 2

  1. "karaktär"?
  2. "interaktiv"?
  3. "kronologi"?
  4. "nyckelord"?
  5. "dialog"?
  6. "monolog"?
  7. "nyckelscen"?
  8. "korrekturläsa"?
  9. "synopsis"?
  10. "skönlitteratur"?

  Nivå 3

  1. "dramaturgi"?
  2. "recension"?
  3. "analys"?
  4. "premiss"?
  5. "anslag"?
  6. "symbol"?
  7. "antologi"?
  8. "lyrik"?
  9. "metafor"?
  10. "drama"?

  Nivå 4

  1. "prolog"?
  2. "epilog"?
  3. "katharsis"?
  4. "fabel"? Ordet har två betydelser. Förklara gärna båda.
  5. "besjälning"?
  6. "in media res"?
  7. "intertextualitet"?
  8. "personifikation"?
  9. "sinnesanalogi"?
  10. "peripeti"?
  11. "homage"?

Se ordmoln.

Eller gör formulären:

 

Läsa och arbeta med texter / Arbetsuppgifter
 

1. Känner du till nyckelorden? Vilka i så fall (välj några). Förklara dem.

2. Vilka textyper känner du till? Vilka i så fall (välj några) och förklara dem.

3. Skrivövning 1. Skriv en kort berättelse - slumpmässig texttyp. Förklara först texttypen och skriv sedan en kort text där du ger exempel på texttypen (ca 250 ord).

4. Diskutera begreppet genre (inom böcker, film och musik). Ingen inlämning.

5. Vad är en roman? Gör diskuterauppgiften på s.178 (1-4) och s.179 (1-2) (lösenord krävs).

6. Läsa romaner... (s.180-181) Vad ska man tänka på när man ska läsa romaner? Fundera över varför man ska tänka på följande när man läser en en längre text som t.ex. en roman:

 1. Var öppen
 2. Var skärpt
 3. Se helheten
 4. Hjälp minnet
 5. Läs på flera nivåer
 6. Undersök språket.

Ingen inlämning.

7. ... och sen. Skriv ett annorlunda slut till Rödluvan. Ta hjälp av "Skriva vidare" (s.181)

8. Skrivövning 2. Välj en uppgift från s.182-s.183(det grönmarkerade): Skriva ett brev, Kommentera några citat, Skriva en baksida, Jämföra två romaner, Jämföra romanen med filmen, Rekommendera boken till en särskild person, Skriva en sida i boken på ett annat sätt, Skriva en sida ur boken ur ett annat perspektiv eller Skriva en recension

9. Skrivövning 3. Skriv en kortare sammanfattning om romanens historia. Använd fakta från s.188-s.190.

10. Skriv en kortare uppsats om romanens historia. Använd fakta från s.188-s.190.

11. Läs- och skrivövning. Skriv om en novell; använd dig av detta material: novelläsning . Denna övning ger dig också färdigheter i textanalys.

12. Läs om Lyrik (s.195-s.196). Ingen inlämning.

 

För att kunna lösa uppgifterna krävs att du läst kapitlet: "Läsa och arbeta med texter" (s.174-210).

 

Läsa och arbeta med texter / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)