www.larare.at

Tyst läsning

I Svenskkurserna försöker jag få in tyst läsning en gång i veckan. Jag väljer oftast den tidigaste lektionen i veckan. Är det elevernas första lektion får de en lugn inledning på dagen.

Att börja dagen med läsning underlättar både för vidare läsning under dagen och gynnar både läsvana och läskondition.

I medier rapporteras ofta om försämrad läskondition hos elever vilket innebär att de inte orkar eller kan läsa längre texter. De har också svårt att läsa under längre tid. Det finns olika förklaringar till det och det kan variera mellan individer, men en sak är gemensam och det är att alla kan bli bättre läsare genom att läsa kontinuerligt.

Jag vill att mina elever ska öva på läsning och därigenom bli bättre läsare därför brukar jag ha läsning minst en gång i veckan. Att läsa regelbundet för en elev är lika viktigt som att träna regelbundet för den som utövar en sport. Både eleven och sportutövaren ska utvecklas och bli bättre och för att bli det krävs regelbunden träning. Läsning är alltså något man måste träna!

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)