www.larare.at

Samhällskunskap: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Samhällskunskap på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 5 delar.

Kursernas centrala innehåll

  • Samhällskunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a2
  • Samhällskunskap 1b
  • Samhällskunskap 2
  • Samhällskunskap 3

Kursernas kunskapskrav

  • Samhällskunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a2
  • Samhällskunskap 1b
  • Samhällskunskap 2
  • Samhällskunskap 3

Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1a2 utgör Samhällskunskap 1b.

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och kunskapskapskrav genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i Samhällskunskapskursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.