www.larare.at

En ska bort!

Innehållsförteckning -

När jag var liten älskade jag barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter och i synnerhet Brasses sketch: "Vad ska bort!" där han ur en väska plockade fram fyra olika djur och sedan skulle Magnus och Eva gissa vilka som hörde ihop och vilken skulle bort. Jag tänkte istället för djur använda mig av litteraturhistoria där jag utgår ifrån epoker, genrer, verk och författare. Ett upplägg med litterära fenomen, rörelser, trender eller personer där tre av fyra hänger ihop på något sätt och EN SKA BORT!

 

 

En ska bort! / Ruta 1

Gilgamesh

Iliaden

Hamlet

Rolandssången

 

 

 

En ska bort! / Ruta 2

Lyrik

Novell

Epik

Dramatik

 

 

 

 

En ska bort! / Ruta 3
   
   

 

 

 

 

En ska bort! / Ruta 4
   
   

 

 

 

 

En ska bort! / Ruta 5
   
   

 

 

 

En ska bort! / Ruta 6
   
   

 

 

 

En ska bort! / Ruta 7
   
   

 

 

 

En ska bort! / Ruta 8
   
   

 

 

 

En ska bort! / Ruta 9
   
   

 

 

 

En ska bort! / Ruta 10
   
   

 

 

En ska bort! / Kunskapskrav
 

 

En ska bort! / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

En ska bort! / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 


Litteraturkanon / Forntiden - ca 3000 f.Kr.

Hymner till solen (verk)


Litteraturkanon / Antiken – ca 500 – 500 e. Kr.

Homeros

Sapfo

Sofokles


Litteraturkanon / Medeltiden - ca 500 - 1500-talet

Dante Alighiere

Lasse Lucidor

Heliga Birgitta


Litteraturkanon / Renässansen - 1400-1500-tal

Miguel Cervantes

William Shakespeare

Petrarca

Litteraturkanon / Barocken - 1600-talet

 

Litteraturkanon / Klassicismen - ca 1650-tal - 1710

Jean Racine

Molière, egentligen Jean-Baptiste Poquelin
Georg Stiernhielm


Litteraturkanon / Upplysningen - 1700-talet

Daniel defoe

Jonathan Swift

Carl Michael Bellman


Litteraturkanon / Romantiken - slutet 1700-tal, mitten 1800-tal

Johann Wolfgang von Goethe

William Wordsworth

Erik Stagnelius


Litteraturkanon / Realismen - ca mitten 1800-tal

Fjodor Dostjevskij

Charles Dickens

Carl Jonas Love Almqvist


Litteraturkanon / Naturalismen - slutet av 1800-tal

Emilé Zola

Henrik Ibsen

August Strindberg


Litteraturkanon / Modernismen (ca 1900 -1945)

Symbolismen
Arthur Rimbaud
Charles Baudelaire
Walt Whitman
Futurismen
Vladimir Majakovskij
Velimir Chlebnikov
Expressionismen
Diktonius
Gunnar Björling
Pär Lagerkvist
Dadaismen
Hugo Ball
Tristan Tzara
Imagismen
T.S. Eliot
Ezra Pound
Surrealismen
Franz Kafka
James Joyce
Absurdismen
Samuel Beckett
Eugène Ionesco
Existentialismen
Albert Camus
Jean-Paul Sartre

Litteraturkanon / Postmodernismen (1945-)

Stig Larsson


  

 

Joni Stam (2016)